Koripalloliiton seurakoulutukset

Koripalloliiton jäsenseuroille suunnattu koulutus lähtee seurojen omista tarpeista. Paras lähtö yhteistyölle saadaan seurakäynnillä. Kun seura haluaa tukea Koripalloliitolta, kannattaa sen olla yhteydessä Koripalloliiton seurapalveluihin ja pyytää seurakäyntiä.


Koripalloliitto järjestää vuosittain seurapäiviä, joissa seurat tapaavat paitsi toisiaan myös Koripalloliiton edustajia.


Täsmennettyä seurajohdon koulutusta järjestetään kullakin alueella yhteistyössä Liikunnan aluejärjestöjen kautta. Koulutusten sisällöistä ja koulutuskalentereista saa tietoa Liikunnan aluejärjestöjen sivuilta, jotka on listattu alle.