Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Siirry valmentajille tarkoitetulle FIBA Europe Coaching -sivustolle klikkaamalla kuvaa.

 

"Tavoitteena kypsä ihminen, kypsä koripalloilija" - Robert "Petteri" Petersen
 

Koripalloliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen keskeisinä periaatteina ovat osaamisen lisääminen sekä kasvun ohjauksen tukeminen. Valmentajan ja ohjaajan perustehtävänä on auttaa pelaajaa löytämään oma urheilullinen potentiaalinsa. Koulutuksen perustehtävänä on vastata tähän auttamalla valmentajaa kehittämään osaamistaan, jotta tämä pystyy auttamaan kaikin keinoin pelaaja.  
 

Osaaminen
 

Osaamisen lisääntymisen edellytyksenä on aina oppiminen. Parhaimmillaan oppiminen on oppijalle merkityksellinen prosessi, jossa sisäinen motivaatio ja halu oppia ovat korkeat. Oppiminen ei saa olla vain rutiinien toistamista, vaan tarvitaan myös muutosta, reflektiivisyyttä sekä uutta teoreettista tietoa. Oppiminen vaatii aina työtä ja se tulee nähdä pitkäkestoisena prosessina osana ihmisen arkea.
 

Osaaminen ei synny tyhjiössä, vaan toimintaympäristöllä on oppijan kannalta keskeinen merkitys. Koripalloliiton koulutustoiminnassa osaamista ei haluta nähdä vain yksilön prosessina, vaan siihen liittyy keskeisesti myös lähiryhmät, -yhteisöt ja verkostot. Tavoitteena on kannustaa järjestelmään, jossa vuorovaikutus eri toimijoiden, eri seurojen, eri lajien ja eri yhteisöjen välillä lisääntyy. Tämän verkostoitumisen avulla toivotaan parhaiden käytäntöjen leviävän nopeammin seurojen toimintaan. Osana vuorovaikutuksen kehittymistä, tullaan koulutustoiminnassa jatkossa käyttämään apuna myös erilaisia tietoverkkoihin pohjautuvia oppimisympäristöjä.


Kasvun ohjaus
 

Kasvun ohjauksen tukemisella halutaan korostaa urheiluseurojen ja liikunnan roolia lapsen kasvuprosessissa. Koripalloharrastus voi merkittävästi myötävaikuttaa lapsen sosiaaliseen ja persoonalliseen kehittymiseen. Avaintekijöitä kasvun ohjauksessa ovat ryhmään tai joukkueeseen sitoutuminen, pitkäjänteisyys, toisten huomioiminen, kyky toimia ryhmässä, sääntöjen ja vastustajien kunnioittaminen, kyky oppia kilpailemaan, keskittymiskyvyn paraneminen, onnistumisten ja epäonnistumisten kohtaaminen sekä itsetuntemuksen ja itseluottamuksen parantuminen. Parhaimmillaan kasvun ohjaus onnistuu, kun seuralla on yhteinen arvopohja ja yhdessä sovitut toimintaperiaatteet.
 

Lisätietoa valmentajakoulutuksesta:

Koulutusvastaava Jussi Räikkä
040-515 9685
jussi.raikka@basket.fi