I-taso

I-taso, 2op

Tason I koulutuksia järjestetään ilmaisena seitsemällä paikkakunnalla vuosittain.

Avaintavoite: 

Ohjaaja hallitsee yksittäisen harjoituskokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin koripallossa

Kohderyhmä:

Koripallo-ohjaajakoulutuksensa aloittavat, jonkin verran ohjaajakokemusta omaavat henkilöt. Suositusalaikäraja 17 v.

Koulutuksen rakenne:

I-taso opiskellaan 3:ssa pakollisessa sekä yhdessä vapaasti valittavassa osassa

Koulutuksen hinta:

Koulutus on maksuton osallistujalle.

1.1 la-su (15h) Koripalloharjoittelu ja urheilijana kehittyminen

 • Koripalloharjoituksen suunnittelu ja arviointi, alkulämmittely ja cool down, hyökkäys- ja puolustusmalli ja niiden harjoittaminen, lasten urheilun perusteet, itseilmaisu ja vuorovaikutustaidot, valmentajana kehittyminen

1.2 la-su (15h) Taidon oppiminen ja opettaminen koripallossa

 • Koripallon perustaidot ja niiden opettaminen, taidon oppimisen ja opettamisen perusteet, monipuolisen harjoittelun merkitys, psyykkiset taidot ja ominaisuudet, valmentajana kehittyminen

1.3 la-su (15h)  Fyysis-motorisen harjoittelun perusteet koripallossa

 • Harjoittelun perusperiaatteet, harjoittelun fysiologinen perusta, harjoittelun osa-alueet (koordinaatio-, liikkuvuus-, nopeus-, ja voimaharjoittelu) painopisteajatteluun perustuva harjoittelu ja sen suunnitteleminen, liiketaitoharjoittelu, psyykkisten taitojen harjoitteleminen

1.4 (15h) Itseopiskelujakso

 • Nuorisovalmennuseminaari
 • Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa -koulutus
 • Unified-koripallokoulutus
 • Erotuomarin peruskurssi
 • Lasten ja nuorten liiketaitokoulutukset, etc. (SUVAL)
 • Alueilla järjestettävät teemakoulutukset
 • Muiden lajien koulutukset
 • SLU:n koulutukset ym.

 

I-tason hyväksytty suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa jaksoilla sekä vähintään 15h erilaisia kursseja itseopiskelujaksolla 1.4.

I-tasolla opiskelleen valmentajan suositellaan toimivan vähintään kaksi (2) vuotta ohjaajana kokeneen valmentajan alaisuudessa ennen hakeutumista II-tasokoulutukseen