Koripalloliiton jäsenedut ja jäseneksi liittyminen

Tällä sivulla on kerrottu miten Suomen Koripalloliiton jäseneksi voi hakea ja mitä etuja liiton jäsenseurat saavat.

Jäseneksi liittyminen

Suomen Koripalloliiton jäseneksi voi päästä rekisteröity yhdistys, joka sitoutuu noudattamaan liiton toiminta-, kilpailu- ja kurinpitosääntöjä sekä niiden yhteisöjen sääntöjä, joihin liitto jäsenenä kuuluu.

Alta ladattava jäsenhakemus toimitetaan Koripalloliiton hallintopäällikölle ja sen tulee sisältää seuraavat liitteet:

Liittohallitus hyväksyy uudet jäsenseurat jäseniksi. Liiton jäsenmaksun vahvistaa vuosittain liittovaltuusto.

Jäsenedut

Koripalloliiton jäsenseura saa osallistua liiton järjestämään kilpailutoimintaan sekä liiton päätöksentekoon. Liittokokouksessa jokaisella seuralla, joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni kutakin koripallolisenssiä kohti, kuitenkin enintään 200 ääntä.

Kilpailutoiminnan järjestämisen lisäksi Koripalloliitto edustaa jäsenseurojaan kansainvälisen koripalloliiton (FIBA) toiminnassa, järjestää jäsenistölleen maajoukkuetoimintaa ja koulutusta sekä osallistuu seurojen kehittämistyöhön. Lisäksi Koripalloliitto julkaisee jäsenistönsä tueksi nettipalvelua, jäsenlehteä sekä hoitaa lajin valtakunnallista tiedotusta.

Alla on lueteltuna muita jäsenetuja, mitä Koripalloliitto tarjoaa jäsenseuroilleen.

Omista tapahtumista ilmoittaminen

Koripalloliiton jäsenseurat voivat ilmoittaa maksutta leireistään, turnauksistaan tai muista ajankohtaisista asioistaan liiton nettipalvelussa.

Tilastointiohjelma

Koripalloliiton jäsenseurat ovat oikeutettuja saamaan käyttöönsä maksutta FIBA LiveStats-ottelutilastointiohjelman lisenssin.

Seurakohtainen tulospalvelu

Koripalloliitto tarjoaa jäsenseuroilleen nettisivuille upotettavan seurakohtaisen tulospalvelun. Lisätiedot ja asennusohjeet on toimitettu suoraan seuroille.

Pohjolan TuplaTurva-vakuutus

Suomen Koripalloliitto on mukana Valon ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sopimassa urheilun Tuplaturvavakuutuksessa, joka kattaa kaikille jäsenseuroille sekä toiminnanvastuuvakuutuksen että vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen.

Sense-rekisteri

Sense-rekisteri henkilö- ja organisaatiotietokanta, joka palvelee mm. lisenssi- ja vakuutusrekisterinä. Sense-tunnukset tilaamalla seura pääsee näkemään omien lisenssipelaajiensa tiedot sekä voi nippulisenssiominaisuutta käyttäen ostaa lisenssin yhdellä kertaa useammalle seuran pelaajalle.

Hae Harrastus -palvelu

Hae Harrastus on hakupalvelu, jossa Koripalloliiton jäsenseurat voivat maksutta markkinoida järjestämiään harrastusmahdollisuuksia ja potentiaaliset asiakkaat puolestaan hakea niitä.

Gramex- ja Teosto-maksut

Koripalloliitto on mukana Valon, Teoston ja Gramexin solmimissa sopimuksissa, joiden ansiosta järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset on hoidettu.