Finnish Basketball Hall of Fame sai merkittävän tukijan Amerin Kulttuurisäätiöstä

26.2.2018

Amerin Kulttuurisäätiö on myöntänyt Finnish Basketball Hall of Fame - Koripallomuseolle 10000 €:n vuotuisen tuen neljäksi vuodeksi (2018-2021). Tarkoituksena tuen avulla on luoda toiminnasta yhä yhteisöllisempää ja osallistavampaa digitaalisuuden, alumniuden sekä Kohtaamisia-tapahtumien jatkon myötä.

 

Hankehakemuksessa kuvattiin kahta sanaparia: 1) osallistavuus ja yhteisöllisyys, sekä 2) innovatiivisuus ja lisäarvo yhteisölle. Tarkoitus on saada suomalainen koripalloyhteisö vahvasti museotyön taakse erityisesti siten, että museo voi tarjota lisäarvoa toiminnallaan ympäristölleen.

 

Finnish Basketball Hall of Fame on tämän ja edellisen kauden aikana järjestänyt lukuisia Kohtaamisia-hankkeen tapahtumia, joiden avulla on luotu siltaa aiempien ikäpolvien ja nykyisten C-junioreiden välille eri seuroissa. Hankkeesta ollaan tekemässä paraikaa loppuraporttia, joka valmistuu kevään aikana. Amerin säätiön tuen avulla Kohtaamisia-hankkeen hyviksi havaittuja käytänteitä pystytään viemään vielä useampiin seuroihin ja tukemaan siten pahimmassa drop out-iässä olevien junioreiden sitoutumista tiiviimmin oman lajin pariin.

 

Toisena kehittämiskohteena neljän vuoden ajalle on suomalaisen koripallon alumnitoiminnan käynnistäminen. Alumniuden avulla tullaan auttamaan nuoria monin eri tavoin, mutta myös verkottamaan korisalumneja keskenään, sekä luomaan yhteisiä elämyksiä lajin parissa. Vapaaehtoisten alumnien avulla tarjotaan nuorille mm. apua työkokemusten saamisessa, sparraustukea urakymyksissä, tukea/apua kansainvälisille kentille siirtyessä, jne. Toiminta muodostuu alumnilähtöisesti ja kehittyy pikkuhiljaa.

 

Digitaalinen museokonsepti on suururakka, jota Koripallomuseoyhdistyksen hallitus alkaa työstää seuraavassa kokouksessa. Asian tiimoilta on pidetty jo pari workshopia ja hallituksen kokouksen jälkeen päästään taas asiassa etenemään.

 

- Neljän vuoden tuki Amerin Kulttuurisäätiöltä on upea arvonanto Finnish Basketball Hall of Famea ja tekemäämme työtä kohtaan. Tuo 10000 euron vuotuinen tukimäärä meni heittämällä suurimmaksi yksittäiseksi tukijaksemme ja on siksi varsin merkittävä osa perusrahoitustamme. Toki vieläkin töitä on tehtävä kovasti vuosittain kootaksemme lopuista pienistä puroista puuttuvat rahat vuosibudjettia varten, mutta tällaisten tukien avulla työ ei ole enää niin hurjan tuntuinen. Nyt aletaan kehittämään yhteisömuseotamme uudella vaihteella, summaa rahoitushauista vastaava Jari Toivonen.

 
Amerin Kulttuurisäätiö
 
Amerin Kulttuurisäätiö on myöntänyt apurahan usealle eri hankkeelle alkaen 2018.
 
Amerin Kulttuurisäätiö tukee suomalaista henkistä, taloudellista sekä teknistä kulttuuria. Vuoden 2018 apurahan saajia valitessaan Säätiö etsi hankkeita jotka yhdistävät eri alojen tutkimusta ja yritysten käytännön sovelluksia siten, että parhaissa tapauksissa yhteistyöstä syntyy uutta liiketoimintaa. Säätiö valitsi kohteikseen pitkäkestoisia hankkeita erityisesti urheilun ja liikunnan alueilta. Apurahan saajiksi valikoitui parhaiten kriteereitä täyttäviä hankkeita.

 

 

Lisätietoja:
Jari Toivonen
0405708078