Suomen Koripalloliiton aluekokoukset 2017

1.9.2017

Kokouskutsu

 

Suomen Koripalloliiton aluekokoukset pidetään seuraavasti:

 

Länsi: ti 19.9.2017 klo 18.00 Astrum Keskus, Salorankatu 5-7, Salo

Keskinen: ke 20.9.2017 klo 18.00 Lapuahovi, Lapua

Kaakko: pe 22.9.2017 klo 18.00 Cumulus, Kouvola

Etelä: ti 26.9.2017 klo 18:00 Valo-talo, Radiokatu 20

Itäinen: to 28.9.2017 klo 18.00 Cumulus, Joensuu

Pohjoinen: la 30.9.2017 klo 13.00 Cumulus, Oulu

 

Toimintasäännöt

 

27 § Liiton alueella on aluekokous, johon on osallistumisoikeus kaikilla kyseisen alueen seuroilla.

Aluekokous toimii alueellisena rekisteröimättömänä yhteistyö- sekä liittovaltuutettujen vaalissa valmistelevana elimenä. Varsinainen aluekokous kokoontuu joka toinen vuosi syyskuussa.

28 § Varsinaisessa aluekokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
 4. Edustettuina olevien seurojen ja niiden äänimäärien toteaminen
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Esityslistan hyväksyminen
 7. Aluehallituksen selostus alueen kuluneen kaksivuotiskauden toiminnasta
 8. Aluehallituksen esitys toiminnan tavoitteiksi seuraavalla kaksivuotiskaudelle
 9. aluehallituksen puheenjohtajan vaali toimikaudeksi, joka kestää seuraavat kaksi kalenterivuotta
 10. Aluehallituksen jäsenmäärä
 11. Aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
 12. Liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaalia varten tehtävät ehdotukset
 13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä
 14. Muut seurojen tai aluehallituksen esittämät asiat, jotka aluekokous päättää ottaa käsiteltäväkseen. Ne tulee ilmoittaa kokouksen puheenjohtajalle kirjallisesti viimeistään esityslistaa hyväksyttäessä.

 

29 § Aluekokouksessa noudatetaan, mitä Koripalloliiton Toimintasääntöjen pykälässä 13 on säädetty äänioikeudesta, äänivallan käytöstä, seurojen edustajista ja valtakirjasta:

 

13 § Liittokokouksessa (ja aluekokouksessa) seuralla on yksi varsinainen ääni ja yksi lisä-ääni kutakin koripallolisenssiä kohti, kuitenkin enintään 200 ääntä.

Äänimäärä lasketaan seuran viimeksi päättyneen kilpailuvuoden maksettujen koripallolisenssien perusteella.

 

Seura voi nimetä liittokokoukseen (ja aluekokoukseen) korkeintaan neljä edustajaa, joista yksi käyttää seuran koko äänimäärää. Kukin edustaja voi edustaa vain yhtä seuraa ja seuran edustajalla tulee olla seuran antama valtakirja, jossa ilmoitetaan, kuka edustajista käyttää äänivaltaa.

 

Äänioikeus on seuralla, joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa.

 

Liittohallituksen ja aluehallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus aluekokouksessa.

Aluekokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa muillekin henkilöille.

 

Kokouskutsu on lähetetty seuroille perjantaina 1.9.

 

Ilmoittautumiset >>

 

Tervetuloa!