BC Nokian vastalause hyväksyttiin, Nokian ja KTP:n Korisliigaottelu uusitaan

11.2.2018 klo 21:00

Suomen Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö on käsitellyt BC Nokian tekemän vastalauseen 2.2.2018 pelatusta KTP-Basket–BC Nokia -ottelusta. Vastalause on hyväksytty, minkä vuoksi ottelun lopputulos mitätöidään ja ottelu uusitaan sääntö- ja kurinpitoyksikön äänin 3-2.

 

Koripalloliiton kilpailujaos päättää uusintaottelun ajankohdasta, otteluun liittyvistä kuluista ja tuloista. Pelaajien edustuskelpoisuus uusintaottelussa määräytyy kilpailusääntöjen mukaisesti.

 

Vastalauseen kohteena olevan ottelun loppuhetkillä pelikellossa on ollut toimintahäiriö, minkä vuoksi se ei ole lähtenyt käyntiin, kun peliaikaa on ollut jäljellä kaksi sekuntia. BC Nokia teki tilanteesta korin, jonka erotuomarit neuvottelun jälkeen hylkäsivät. Ottelu päättyi KTP-Basketin voittoon 88–86.

 

Tilanteessa kirjuri on pyrkinyt äänimerkillä herättämään erotuomareiden huomion ennen kuin pallo on tullut eloon ja välittömästi sen jälkeen. Erotuomarit eivät ole kuulleet merkkiä ja eivät siksi katkaisseet peliä viheltämällä pilliin, kun pallo on ollut elossa. Videotallenteen perusteella ei voi tehdä johtopäätöstä, että pelaajat olisivat lopettaneet tilanteessa pelaamisen, eikä sillä ole virallisten pelisääntöjen mukaan myöskään merkitystä tilannetta arvioidessa. Näin ollen pallo on ollut elossa korin syntyessä.

 

Erotuomarit ovat edelleen perustelleet ratkaisuaan sillä, että heillä ei ollut varmuutta, syntyikö kori peliajalla. Tuomareilla ei ole käytettävissään videotarkistuslaitteistoa, ja koska pallon on todettu olleen elossa, tilanteen oikeudenmukainen ratkaiseminen olisi edellyttänyt, että erotuomarit olisivat tässä kohdassa määrittäneet, onko kori syntynyt peliajalla vai ei, sekä määrittäneet mahdollisesti jäljelle jääneen peliajan.

 

Edelleen on selvää, että mikäli kori olisi hyväksytty, se olisi tasoittanut pelin tilanteeseen 88-88 ja erotuomareiden olisi tullut ratkaista, paljonko peliaikaa on vielä jäljellä ja mikäli sen olisi todettu päättyneen, peli olisi edennyt jatkoajalle.

 

Päätöksen perusteluissaan sääntö- ja kurinpitoyksikkö muistuttaa, että koripallon virallisten pelisääntöjen mukaan kirjurin äänimerkin kuuluminen ei pysäytä pelikelloa eikä peliä eikä aiheuta pallon kuolemista, vaan pallo kuolee erotuomarin viheltäessä. Pelikellon toimintahäiriön vaikutuksesta tilanteeseen ei kuitenkaan ole FIBA:n virallista tulkintaa, ja sääntöjen mukaan päätuomarilla on valta päättää kaikista seikoista, joista ei ole erityistä mainintaa säännöissä.

 

Kilpailusääntöjen mukaan vastalause voidaan tehdä erotuomareiden, toimitsijoiden tai pelaavien seurojen sääntöjen tai sarjamääräysten vastaisesta menettelystä sekä pelaajan edustuskelvottomuudesta, mikäli tapahtuma on olennaisesti vaikuttanut ottelun lopputulokseen. Vastalausetta ei voi kilpailusääntöjen mukaan tehdä kuitenkaan sääntötulkintakysymyksistä, joiden ratkaisu riippuu erotuomarin harkinnasta.

 

Sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoo, että tilanteessa tapahtuneet sääntöjen vastaiset menettelyt, pelikello ei ole toiminut sääntöjen mukaisesti sekä erotuomareiden ratkaisu korin hylkäämisestä huolimatta siitä, että pallo on ollut korintekohetkeen asti elossa, ovat sellaisia, joiden johdosta vastalause tulee ottaa käsiteltäväksi. Koska tapahtumat ovat ajoittuneet alle kahden sekunnin päähän ottelun lopusta tilanteen ollessa 88–86, on myös katsottava, että tapahtumat ovat vaikuttaneet olennaisesti ottelun lopputulokseen.

 

Tätä arviota tehtäessä sääntö- ja kurinpitoyksikkö on ottanut huomioon myös sen, että BC Nokia on saanut hylätyn korin jälkeen uuden mahdollisuuden yrittää tehdä korin, mutta toteaa, että taktiset mahdollisuudet tuon yrityksen tekemiseen ovat merkittävästi rajoittuneet.