Seurauutisia #13: Varhaisen puuttumisen mallista hyviä kokemuksia Kouvolassa

11.6.2019 10:00 Kouvolan Kouvoissa toteutettiin kuluneella kaudella varhaisen puuttumisen mallia, jonka tavoitteena on edesauttaa avointa keskustelua ennen kuin haasteet urheiluseurassa käyvät ylivoimaisiksi ja ne hankaloittavat lasten harrastustoimintaa. Jatkossa malli on tarkoitus jalkauttaa myös muiden seurojen toimintaan.

Erilaisten perheiden ja erilaisten lasten muodostuminen harmoniseksi yhteisöksi aiheuttaa tänä päivänä useissa seuroissa eri lajien parissa isoja haasteita ja tuhlaa seuratoimijoiden voimavaroja. Toiminnassa on mukana perheitä hyvin erilaisista lähtökohdista, elämäntilanteista, voimavaroista ja asenneilmapiiristä.

Myös valmentajat ovat erilaisia taustoiltaan ja kokemukseltaan. Hyvin harvoin valmentajalla on myöskään erityisosaamista haasteellisista vuorovaikutustilanteista. Puhumattakaan, että heillä olisi ammatillista osaamista lasten ja nuorten kehitysvaiheista tai perhedynamiikasta.

Urheiluseurat kokevat tarvitsevansa konkreettista tukea tilanteiden haltuunottoon ennen kuin haasteet käyvät ylivoimaiseksi ja hankaloittaa lasten harrastustoimintaa. Tällöin apuna olisi hyvä olla henkilö, joka sitoutuu viemään varhaisen puuttumisen mallin projektia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti useamman tai vähintään yhden kauden ajan.

Mikä on varhaisen puuttumisen malli?

Varhaisen puuttumisen käsitteellä tarkoitetaan yleisesti sitä, että ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen mallin tavoitteena on edesauttaa avointa keskustelua ennen kuin haasteet käyvät ylivoimaisiksi. Varhainen puuttuminen ei yksinään riitä, vaan tarvitaan myös hyvinvointia rakentavaa ja ongelmia ehkäisevää työtä.

Kouvoissa toteutettiin kuluneella kaudella varhaisen puuttumisen mallia

Vuosi sitten Kaakkois-Suomen alueen seurojen tapaamisessa havaittiin perheiden erilaisten taustojen ja elämäntilanteiden aiheuttavan haasteita harrastustoiminnassa. Asiaa ei haluttu Kouvoissa jättää vain keskustelun tasolle, vaan ratkaisuksi päätettiin ottaa käyttöön varhaisen puuttumisen malli.

- Tuntuu epäreilulta, jos valmentaja joutuu ratkomaan kaikki ongelmat. Eikä se valmentajan tehtävä saa ollakaan. Mietimme seurassa, miten voimme auttaa. Halusimme joukkueiden ulkopuolisen henkilön auttamaan haasteiden ratkomisessa, ja alan ammattilainen löytyi lopulta seuran sisäpiiristä, toteaa pitkään Kouvojen toiminnassa mukana ollut Ira Pasi.

Kouvoissa aktiivisesti erilaisissa rooleissa toiminut siviilityönä nuorisopsykiatrian hoitajana toimiva Kirsi Tuviala päätti ryhtyä joukkueiden tukihenkilöksi. Kirsi kiersi jokaisen joukkueen vanhempainilloissa, joissa käytiin läpi mm. vanhempien roolia joukkueen ja lasten tukemisessa positiivisen kannustuksen kautta. Palaveri päätettiin aina vanhempien sopimuksen allekirjoitukseen.

- Vanhemmat ja valmentajat ovat ottaneet toimintamallin positiivisesti vastaan. Vaikka asiat ovat olleet pieniä, tästä on ollut iso apu, kommentoi Ira Pasi.

- Ongelmat ovat hyvin erityyppisiä. Yleisimmin kyse on siitä, että vanhemmat kokevat vääryyttä, kuten oma lapsi on pelannut liian vähän. Tapaukset ovat aika usein väärinymmärryksiä ja jonkun pitää vain olla rohkea ja uskaltaa ottaa asiat puheeksi, valaisee Kirsi Tuviala.

Kirsin tehtävänä ei ollut vain kertoa vanhemmille asioista, vaan tukea myös valmentajia kauden aikana. Pyynnön tai tarpeen ilmaantuessa hän esimerkiksi seurasi harjoituksia ja keskusteli asioista erilaisissa ryhmissä.

- Toimin sanoittajana, vanhempien ja valmentajien välillä. On tärkeää saada purkaa asiat jollekin, jatkaa Kirsi Tuviala.

Lasten pitää tänä päivänä sopeutua jatkuvasti erilaisiin muutoksiin. Ongelmia on havaittu Kouvojen lisäksi varmasti myös muissa seuroissa.

- Tämä on sellainen asia, mitä varmasti jokaisessa seurassa on mietitty. Mutta ratkaisuja ei välttämättä ole keksitty. Jokaisesta seurasta löytyy varmasti vanhemmista niitä alan osaajia, jotka tekevät tällaisten asioiden parissa siviilityötä. On vain rohkeasti kysyttävä ja osattava etsiä niitä osaajia, kannustaa Ira Pasi.

- Seuroissa ei voida välttyä täysin ongelmatilanteilta. On kaikkien kannalta hyödyllistä, että ongelmiin voi ajoissa etsiä ratkaisuja. Sen vuoksi toiveenamme onkin jakaa mallia myös muiden seurojen käyttöön, toteaa Kirsi Tuviala.

Tulevaisuudessa malli käyttöön myös muissa seuroissa

Erilaisia ongelmia tulee vastaan varmasti kaikissa seuroissa eri lajien parissa. Koripalloliitto haluaa olla seurojen tukena ongelmien ratkomisessa ja varhaisen puuttumisen mallia tarjotaan jatkossa kaikkien kiinnostuneiden jäsenseurojen käyttöön.

Kysy lisää:
Susanna Strömberg
susanna@basket.fi

Tämän lisäksi seuroille tulee käyttöön syrjinnän ja häirinnän ehkäisyä tukevia materiaaleja Väestöliiton ja urheilun yhteisen Et ole yksin -hankkeen kautta. Materiaaleja testaan ensin pilottiseuroissa (koripallosta Turun NMKY ja WB-Pantterit) ja myöhemmin syksyllä ne tulevat kaikkien seurojen käyttöön.

 

 
22.8.2019 13:41 Seurauutinen

Seurauutisia #18: Seurasydän-kampanja käynnistyy syyskuussa

Suomalaisissa urheiluseuroissa on yli miljoona liikkujaa, urheilijaa ja toimijaa. Seuroissa on vahvaa yhteisöllisyyttä, joka halutaan tuoda esiin Olympiakomitean koordinoimassa koko syksyn käynnissä olevassa Seurasydän-kampanjassa.

21.8.2019 09:00 Seurauutinen

Seurauutisia #17: Harrastusviikolla seurat tuovat omaa toimintaa tutuksi kouluilla

Olympiakomitean koordinoimaa harrastusviikkoa vietetään 26.8.-1.9. Harrastusviikolla seurat voivat tuoda omaa toimintaa tutuksi lähialueen kouluilla ja löytää uusia harrastajia.

24.6.2019 10:00 Seurauutinen

Seurauutisia #16: Seurat antoivat palautetta kevään Pirkka Street Basket -kiertueesta

Kevään Pirkka Street Basket -kiertueen tapahtumia järjestämässä olleilta seuroilta kerättiin palautetta kiertueen jälkeen. Koripalloliitto on käynyt palautteet läpi ja kehittää toimintaa niiden pohjalta.

18.6.2019 09:00 Seurauutinen

Seurauutisia #15: Urheilun eettiset asiat keskustelussa

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta otti kantaa lasten ja nuorten valmennuskulttuuriin ja haastaa kaikki liikunta- ja urheilusektorilla toimimaan aktiivisesti valmennuksen ongelmien tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Epäasiallisesta käytöksestä urheilun parissa voi ilmoittaa Et ole yksin -palvelun lisäksi jatkossa myös SUEKin ILMO-palveluun.

8.5.2019 16:14 Seurauutinen

Seurauutisia #12: Seuratoiminnan kehittämistukea myönnettiin 12 koripalloseuralle

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain tukea seuratoiminnan kehittämiseen. Vuonna 2019 tukea sai 12 seuraa koripallotoiminnan järjestämiseen.

2.5.2019 09:41 Seurauutinen

Seurauutisia #11: Lasten ja nuorten olympialaiset 10.-11.5. Myyrmäki-hallissa

Unelmien liikuntapäivänä perjantaina 10.5. sekä lauantaina 11.5. Myyrmäen urheilupuistossa järjestetään Lasten ja nuorten olympialaiset. Vantaan Pirkka Street Basket -tapahtuma on osana tätä tapahtumaa.

12.4.2019 13:55 Seurauutinen

Seurauutisia #10: Hyvinkään Ponteva haastaa kaikki liikuntahaasteeseen

Hyvinkään Pontevassa pyöräillään alkulämmittelyksi treeneihin, mistä hyödytään sekä fyysisesti, taloudellisesti että ympäristöllisesti. Seura haastaa myös muut toteuttamaan oman liikkumiskampanjan.

10.4.2019 11:37 Seurauutinen

Seurauutisia #9: Nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle

Koripalloliitto on laatinut toimintaohjeet häirintään ja syrjintään puuttumiseen. Nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle -dokumentti on kaikkien liiton jäsenseurojen käytettävissä.

21.3.2019 18:38 Seurauutinen

Seurauutisia #8: Unelmien liikuntapäivään kaikki voivat osallistua

Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2019 kuka tahansa voi järjestää liikuntatapahtuman tai osallistua muiden tapahtumiin. Koripalloliitto kannustaa kaikki seurat mukaan järjestämään tapahtumia.

14.3.2019 15:37 Seurauutinen

Seurauutisia #7: Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille avoimia koulutuksia ja tapahtumia

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät erilaisia koulutuksia ja tapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia. Tulevat tapahtumat ja koulutukset löytyvät alueiden koulutus- ja tapahtumakalenterista.

12.3.2019 09:09 Seurauutinen

Seurauutisia #6: Lasten Liike starttirahan haku auki maaliskuun ajan

Olympiakomitean koordinoima Lasten liike tukee paikallisia yhdistyksiä liikunnallisten iltapäiväkerhojen toteuttamisessa. Starttirahan haku on auki 31.3. asti.

18.2.2019 09:21 Seurauutinen

Seurauutisia #5: LIITU-tutkimus – lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän tuoreen LIITU-tutkimuksen mukaan 62 % 9–15-vuotiaista nuorista on mukana urheiluseuratoiminnassa, mutta vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti.

11.2.2019 08:46 Koripallomuseo

Seurauutisia #4: Seuratyöhön ulkomaisia resursseja

Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta Suomen Koripallomuseon ja YMCA Heinolan yhteishankkeessa aloitti helmikuun alussa unkarilainen 30-vuotias Leonard Görbe.

7.2.2019 14:14 Seurauutinen

Seurauutisia #3: Koripalloliiton lahjoittamat pallot keräsivät suuren suosion

Koripalloliiton varastoinventaariossa ylimääräiseksi todettuja palloja jaetaan seuroille yhteisvastuulliseen käyttöön. Seurajakelulistan kautta jaettu viesti sai välittömästi suuren suosion.

25.1.2019 12:58 Seurauutinen

Seurauutisia #2: Koripalloliitto hakee pilottiseuroja Et ole yksin -hankkeeseen

Et ole yksin on Väestöliiton ja urheilun yhteishanke, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalista häirintää ja kaikenlaista väkivallan kokemuksia urheilussa. Eri lajien pilottiseurat toimivat suunnannäyttäjinä ja saavat käyttöönsä ohjeita sekä koulutuksia. Ilmoita seuranne mukaan 1.2. mennessä.

10.1.2019 14:00 Läntinen alue

OP-Pikkujättiturnaus Perniössä 2.-3.3. 2019

PeU-Basketin järjestämä 29. OP-Pikkujättiturnaus kerää koripalloliiton eri alueilta mikro- ja mini-ikäiset pelaajat jälleen kerran maaliskuiseen Perniöön .

8.1.2019 21:14 Läntinen alue

Juha Ruohonen aloittaa Turun NMKY – YMCA Turun urheilusihteerinä

Turun NMKY:n edustuskoripallojoukkue Kristikaa kolmatta kautta päävalmentajana luotsaava Juha ”Ronde” Ruohonen aloitti 7.1.2019 Turun NMKY:n urheilusihteerinä.

8.1.2019 09:36 Seurauutinen

Seurauutisia #1: Olympiakomitea julkaisi urheiluseuroille suunnatun kestävän kehityksen oppaan

KEKE-koutsi on urheiluseuroille suunnattu Kestävän Kehityksen valmentaja, joka opastaa fiksuihin ja ympäristöystävällisiin toimintamalleihin Olympiakomitean nettisivuilla. KEKE-koutsin yli 100 vinkkiä on helppo toteuttaa. Tutustu KEKE-koutsiin ja löydä seuranne arkeen sopivat vinkit.

3.1.2019 14:15 Läntinen alue

Ensi kaudella Tampereelle ja Pyrintöön?

Tampereen Pyrinnön juniorivalmennuksen suunnittelu kaudeksi 2019-20 on käynnistynyt. Jos olet muuttamassa Tampereen seudulle tai asut jo täällä, olet kiinnostunut nuorisotyöstä ja koriksesta, ota yhteys valmennuspäällikkö Jukka ”Kössi” Raja-ahoon puh. 0400 833058 tai jukka.raja-aho(at)pyrinto.fi

18.12.2018 10:02 Seurauutinen

Seurauutisia #27: Tutustu Koripalloliiton antidopingohjelmaan ja urheiluyhteisöjen yhteisiin reilun pelin periaatteisiin

Suomen Koripalloliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenille oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Koripalloliitto on velvollinen noudattamaan voimassa olevaa antidopingsäännöstöä sekä urheiluyhteisöjen yhteisiä reilun pelin ihanteita ja tavoitteita. Näiden periaatteiden pohjalta luotu Koripalloliiton antidopingohjelma on nyt kaikkien luettavissa.

Näytä lisää vastaavia