Valmentajakoulutuksen kehitystyö käynnissä

11.8.2020 14:37 Koripalloliiton ja Assist Centerin yhteinen Parempia harjoituksia -prosessi on jatkunut kevään ja kesän aikana valmentajan peruskoulutuksen kehitystyön merkeissä. Valmentajan peruskoulutuksella tarkoitetaan Koripalloliiton järjestämää tasokoulutusta (tasot 1 - 3). Ensimmäiset uuden opetussuunnitelman mukaiset valmentajakoulutukset käynnistyvät syksyllä 2020.

Koripallon valmentajakoulutus on ollut yleisemminkin suomalaisessa urheilukentässä tunnettu laadukkudesta ja korkeasta vaatimustasosta. Nyt käynnissä olevan kehitystyön tarkoituksena ei olekaan täydellinen uudistaminen vaan ennen kaikkea edelleen kehittyminen.

- Tämän kehitystyön keskeisinä tavoitteina on ollut tarkentaa valmentajakoulutuksen oppimiskäsitystä ja korostaa suomalaisen koripallon arvoperustaa kaiken valmennustoiminnan lähtökohtana. Samalla olemme halunneet päivittää sisältömme strategiamme mukaisiksi ja rakentaa peruskoulutuspolustamme yhden loogisen kokonaisuuden, joka alkaa I-tasolta ja jatkuu aina HKVT-koulutuksen loppuun asti, selvittää koulutusvastaava Jussi Räikkä.

Valmentajakoulutukselle kolme kivijalkaa

Suomalainen koripallovalmentajan peruskoulutus pohjautuu kolmeen kivijalkaan. Kivijalat ovat yhteistoiminnallisuuteen pohjautuva oppimiskäsitys, ydinkeskeinen ajattelu siitä, että jotkut tekijät ovat painoarvoltaan suurempia kuin toiset sekä hyvän harjoituksen tuntomerkit.

Valmentajakoulutuksessa korostuu oppimiskäsitys, jossa oppiminen nähdään aktiivisena, yhteistoiminnallisena ja vuorovaikutteisena prosessina. Näin ollen itsearvioinnilla, parityöskentelyllä ja pienryhmätoiminnalla on keskeinen rooli oppimisessa.

Ydinkeskeisen ajattelun mukaan jotkut tekijät vaikuttavat lopputulokseen painoarvoltaan merkittävästi muita enemmän. Ytimen löytäminen ja olennaisten viestien tiivistäminen korostuu valmentajakoulutuksessa ja koripallovalmennuksessa.

Hyvä harjoitus - se hetki, jolloin peli, pelaajat ja valmennus kohtaavat -  on kaiken urheilutoiminnan perusta ja koripallovalmennuksen tavoitteena on synnyttää hyvien harjoitusten ketju.

- Koripallovalmennuksen tehtävä on auttaa pelaajia kehittymään kokonaisvaltaisesti niin yksilöinä kuin joukkueen jäseninä sekä valmentaa joukkuetta kilpailemaan menestyksekkäästi. Valmentajakoulutuksen tehtävä on puolestaan auttaa valmentajia ottamaan uusia askeleita. Uskon, että näiden kolmen kivijalan päälle rakentuvaa oppimisprosessia tukemalla meidän valmentajamme tulevat kehittymään entistä paremmiksi omassa työssään.

Sisällöt perustuvat konseptiajatteluun

Koripallo on monirakenteinen peli, jossa pelin eri vaiheet, roolit ja tehtävät sekä vaadittavat taidot ja ominaisuudet jatkuvasti sekoittuvat ja vaihtelevat. Tästä syystä on tärkeää, että myös valmentajakoulutuksessa pelin eri konsepteja opiskellaan monirakenteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa yhden koulutusjakson aikana käsitellään kaikkia pelissä tarvittavia konsepteja. Teoreettisesti konseptit voidaan jakaa neljään pääluokkaan: Yhteen pelaamisen taidot, urheilijan taidot ja ominaisuudet, valmentajan taidot ja oppijan ja ajattelijan taidot.

- Pääkonseptit on vielä jaettu yhteensä yhdeksään alaluokkaan ja nämä alaluokat ovat valmentajakoulutuksen oppiaineita. Oppiaineiden sisältöjä käsitellään kaikilla valmentajakoulutuksen tasoilla, joten sisällöt muodostavat ns. langanpätkiä läpi peruskoulutuspolun. Langanpätkät kulkevat koulutuspolulla spiraalimaisesti, minkä seurauksena jokin sisältö on aina välillä esillä uutena asiana ja aina välillä kertauksena, selventää Räikkä ajattelua koulutussisältöjen taustalla.

Valmentajakoulutuksen koulutuslangat

Muutoksia myös koulutuskokonaisuuksien nimiin

Kehitystyön seurauksena koulutukset on nimetty uudelleen. Vanha tuttu numerointi säilyy edelleen, mutta aiemmat otsikot jäävät historiaan. Valmentajien lisenssijärjestelmän näkökulmasta aiemmin käytyjen koulutusten arvo ei kuitenkaan muutu, vaan ne pysyvät voimassa edelleen.

- Valmennusosaaminen koripallossa kehittyy ainakin kolmella eri tasolla. Ensinnäkin seuroissa ja joukkueissa, toiseksi peruskoulutuksessa ja kolmanneksi erilaisissa valmennusverkostoissa. Toivottavasti tämä rytminvaihto peruskoulutuksen puolella osaltaan auttaa meitä ottamaan seuraavan askeleen.

Jatkossa koulutukset on nimetty uudella tavalla.

 
26.2.2021 10:32 Valmentajat

II-tason koulutuskokonaisuuden 1/2021 aloitus siirtyy

Koripalloliitto järjestää II-tason koulutuskokonaisuuden Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Koulutuksen aloitus siirtyy toukokuulle. II-tason hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmän B-lisenssiin. Koulutukseen hyväksytään varmasti 20 ensimmäistä ilmoittautumista, jotka täyttävät koulutuskriteerit. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 19.4.2021.

27.1.2021 13:25 Valmentajat

HKVT 2021: Haku on käynnistynyt

Huippukoripallovalmentajatutkinto (HKVT) on ylin Suomen Koripalloliiton järjestämä valmentajakoulutus. Koulutuksen avaintavoitteena on antaa valmiuksia toimia päävalmentajatehtävissä koripallossa. Kohderyhmänä koulutuksessa on kaikki tavoitteellisesta valmentamisesta sekä kansainvälisestä koripallosta kiinnostuneet koripallovalmentajat. Ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen on käynnissä ja päättyy 8.3.

16.1.2021 22:16 Valmentajat

Nuorisovalmennuswebinaarin esitykset ja materiaalit ovat Susi Campuksessa

Koripalloliitto tarjoaa valmentajille, joiden A- tai B-lisenssit vaativat päivitystä kuluvan kauden osalta, mahdollisuuden päivitykseen Nuorisovalmennuswebinaarin avulla. Päivitys tulee kuluvan kauden osalta olla tehtynä 31.1.2021.

15.1.2021 11:54 Valmentajat

HKVT-kurssilta valmistui 12 valmentajaa

HKVT 2019 saatiin päätökseen hieman myöhästyneellä aikataululla joulukuussa. Keväällä 2019 alkaneen koulutuskokonaisuuden suoritti valmiiksi 12 valmentajaa ja kurssin primukseksi valittiin Turo Lehtonen.

6.12.2020 12:53 Koulutus

Valmentajalisenssien päivitys – Nuorisovalmennuswebinaari

Koripalloliitto tarjoaa valmentajille, joiden A- tai B-lisenssit vaativat päivitystä kuluvan kauden osalta, mahdollisuuden päivitykseen Nuorisovalmennuswebinaarin avulla. Suorittaminen ei vaadi läsnäoloa eikä ilmoittautumista, vaan päivityksen voi tehdä etänä. Päivitys tulee kuluvan kauden osalta olla tehtynä 31.1.2021. Samalla lähiopiskeluna suoritettavalle Nuorisovalmennusseminaarille etsitään uutta ajankohtaa keväälle 2021.

4.12.2020 12:04 Juniorivalmennusverkosto

Haku vuoden 2021 Juniorivalmennusverkostoon käynnistynyt

Lasten ja nuorten koripallovalmennukseen keskittyvän juniorivalmennusverkoston kolmas toimintavuosi alkaa tammikuussa 2021. Haku verkostovalmentajaksi on käynnistynyt.

6.10.2020 12:04 Pääjuttu

Vuonna 2020 vanhentuneille valmentajien A- ja B-lisensseille vuoden pidennys voimassaoloon

Koronan johdosta vuoden 2020 aikana on ollut vähemmän mahdollisuuksia päivittää koripallovalmentajan lisenssijärjestelmän mukaisia A- ja B-lisenssejä. Tästä johtuen kaikki 30.6.2020 vanhentuneet valmentajalisenssit saavat automaattisesti vuoden jatkoajan ja ovat näin ollen voimassa 30.6.2021 saakka.

21.9.2020 11:15 Valmentajat

Koripalloliitto järjestää I-tason koulutuskokonaisuuden Helsingissä

Koripalloliitto järjestää yhteistyössä Helsingin NMKY:n kanssa I-tason koulutuskokonaisuuden Helsingissä. Koulutus on Koripalloliiton valmennuskoulutusjärjestelmän ensimmäinen vaihe, joka antaa valmiuksia toimia apuvalmentajan tehtävissä. Kokonaisuus pitää sisällään kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa ja etätehtäviä.

11.9.2020 18:39 Koulutus

II-tason koulutuskokonaisuus käynnistyy lokakuussa

Koripalloliitto järjestää II-tason koulutuskokonaisuuden Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. II-tason hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmän B-lisenssiin. Koulutukseen hyväksytään varmasti 20 ensimmäistä ilmoittautumista, jotka täyttävät koulutuskriteerit. Koulutukseen on varmasti jäljellä 10 paikkaa. Ilmoittautuminen lokakuussa alkavalle kurssille päättyy 1.10.

4.9.2020 10:42 Valmentajat

Koripalloliitto järjestää I-tason koulutuskokonaisuuden Hyvinkäällä

Koripalloliitto järjestää I-tason koulutuskokonaisuuden Hyvinkäällä. Koulutus on Koripalloliiton valmennuskoulutusjärjestelmän ensimmäinen vaihe, joka antaa valmiuksia toimia apuvalmentajan tehtävissä. Kokonaisuus pitää sisällään kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa ja etätehtäviä.

2.9.2020 13:15 Liittoa koskeva tiedote

Koripalloliitto järjestää I-tason koulutuskokonaisuuden Vaasassa

Koripalloliitto järjestää yhteistyössä seurojen kanssa I-tason koulutuskokonaisuuden Vaasassa. Koulutus on Koripalloliiton valmennuskoulutusjärjestelmän ensimmäinen vaihe, joka antaa valmiuksia toimia apuvalmentajan tehtävissä. Kokonaisuus pitää sisällään kolme viikonlopun mittaista lähijaksoa ja etätehtäviä.

22.7.2020 12:58 Unified-koripallo

Unified–koripallon valmentajakoulutus 15.-16.8.2020 Vantaalla

Koripalloliitto järjestää Unified-koripallon valmentajakoulutuksen Pähkinärinteen koululla 15.-16.8.2020.

13.5.2020 12:14 Koulutus

Opiskeluvinkkejä valmentajille, osa 6

Koripalloliitto on nostanut kevään aikana esiin viime vuosina videoitujen seminaarien esityksiä ja jakanut vinkkejä valmentajille itseopiskelua varten. Olemme nyt päässeet sarjan viimeiseen osaan ja vuorossa on tämän vuoden Nuorisovalmennusseminaarin esitykset.

1.5.2020 12:32 Valmentajat

Opiskeluvinkkejä valmentajille, osa 5

Koripalloliitto nostaa kevään aikana esiin viime vuosina videoitujen seminaarien esityksiä ja jakaa vinkkejä valmentajille itseopiskelua varten. Koripalloliiton koulutusvastaava Jussi Räikkä on valinnut joka vuodelta yhden esiintyjän vinkiksi tutustumista varten. Opiskeluvinkit ilmestyvät kuudessa osassa aina torstaisin.

23.4.2020 17:53 Valmentajat

Opiskeluvinkkejä valmentajille, osa 4

Koripalloliitto nostaa kevään aikana esiin viime vuosina videoitujen seminaarien esityksiä ja jakaa vinkkejä valmentajille itseopiskelua varten. Koripalloliiton koulutusvastaava Jussi Räikkä on valinnut joka vuodelta yhden esiintyjän vinkiksi tutustumista varten. Opiskeluvinkit ilmestyvät kuudessa osassa aina torstaisin.

16.4.2020 10:55 Valmentajat

Opiskeluvinkkejä valmentajille, osa 3

Koripalloliitto nostaa kevään aikana esiin viime vuosina videoitujen seminaarien esityksiä ja jakaa vinkkejä valmentajille itseopiskelua varten. Koripalloliiton koulutusvastaava Jussi Räikkä on valinnut joka vuodelta yhden esiintyjän vinkiksi tutustumista varten. Opiskeluvinkit ilmestyvät kuudessa osassa aina torstaisin.

9.4.2020 09:36 Pääjuttu

Opiskeluvinkkejä valmentajille, osa 2

Koripalloliitto nostaa kevään aikana esiin viime vuosina videoitujen seminaarien esityksiä ja jakaa vinkkejä valmentajille itseopiskelua varten. Koripalloliiton koulutusvastaava Jussi Räikkä on valinnut joka vuodelta yhden esiintyjän vinkiksi tutustumista varten. Opiskeluvinkit ilmestyvät kuudessa osassa aina torstaisin.

2.4.2020 11:30 Valmentajat

Opiskeluvinkkejä valmentajille, osa 1

Koripalloliitto nostaa kevään aikana esiin viime vuosina videoitujen seminaarien esityksiä ja jakaa vinkkejä valmentajille itseopiskelua varten. Koripalloliiton koulutusvastaava Jussi Räikkä on valinnut joka vuodelta yhden esiintyjän vinkiksi tutustumista varten. Opiskeluvinkit ilmestyvät kuudessa osassa aina torstaisin.

27.2.2020 11:46 Valmentajat

Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa–koulutus Kisakalliossa maaliskuussa

Koulutus on suunnattu lasten valmennuksessa mukana oleville, jo koulutus- ja valmennustaustaa omaaville valmentajille, jotka haluavat syventää osaamistaan nimenomaan lasten valmentamisessa. Koulutus järjestetään Kisakalliossa 14. - 15.3.2020. Koulutuksen ensimmäisen päivän ohjelmassa ovat mukana myös Juniorivalmennusverkoston valmentajat. Ilmoittautuminen koulutukseen päättyy 6.3.

30.1.2020 13:00 Valmentajat

II-tason koulutuskokonaisuus käynnistyy maaliskuussa

Koripalloliitto järjestää II-tason koulutuskokonaisuuden Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. II-tason hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmän B-lisenssiin. Koulutukseen on vielä varmasti 10 paikkaa jäljellä. Ilmoittautuminen maaliskuussa alkavalle kurssille päättyy 8.3.

Näytä lisää vastaavia