Lisenssitutkimus

Syksyllä 2020 valmistuneen selvityksen tavoitteena oli selvittää koripallon lopettaneiden ja aloittaneiden pelaajien lukumääriä ja osuuksia ikäluokittain.

Tarkastelua on tehty sukupuolittain, pelaajien syntymäneljänneksen mukaan, Koripalloliiton aluejaon mukaisesti sekä suurimpien seurojen osalta. Tulosten analysointi keskittyy juniori-ikäisiin, mutta tulokset on saatavissa myös aikuispelaajien osalta sukupuolittain 5 vuoden ikäryhmissä.

Drop out: Koripallon aloittaminen ja lopettaminen -selvitys >

Väestönmuutokset ja koripallon harrastajamäärät -lisenssiennuste >

Väestönmuutos ja koripallo: katsaus 10 suurimman kaupungin tilastoihin >