Antidopingohjelma

Koripalloliiton antidopinginohjelman tavoitteet perustuvat siihen, ettei Koripalloliitto hyväksy dopingin käyttöä missään muodossa.

Koripalloliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Reilussa pelissä kaikki lähtee kunnioituksesta: puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Antidopingohjelman päätavoitteina ovat:

  • Terveiden elämäntapojen, reilun pelin sekä urheilun ja lääketieteen etiikan toteutuminen.

  • Urheilijoiden ja valmentajien sekä muiden koripallotoimijoiden ja yleisön oikeuden turvaaminen

    reiluun ja puhtaaseen urheiluun.

  • Dopingrikkomusten ennaltaehkäisy koulutuksen ja tiedotuksen avulla.

  • Tiedon lisääminen antidopingsäännöistä.

Ohjelma määrittelee liiton antidopingtoiminnan periaatteet, vastuualueet ja tehtävät.

Koripalloliiton antidopingohjelma >

TARKISTA LÄÄKKEESI KAMU:sta

Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään lääkevalmisteista ja menetelmistä. Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelot perustuvat Maailman Antidopingtoimisto WADA:n julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä.

Uudella KAMU -lääkehaulla voit tarkistaa, ovatko käyttämäsi lääkeaineet kiellettyjä urheilussa. KAMU-lääkehaku koskee Suomessa myytäviä lääkevalmisteita, sillä ulkomailla myytävät saattavat sisältää eri lääkeaineita samasta kauppanimestä huolimatta.

KAMU -lääkehakuun pääset tästä

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.

Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan.

Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta. Huomioitavaa on, että vuoden 2021 alussa edellisen Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuivat uuden säännöstön tullessa voimaan. Kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen pääset täältä. Koulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi ja englanniksi.

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on , joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Reilusti paras -verkkokoulutukseen pääset täältä. Koulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi ja englanniksi.