Valmentajien lisenssijärjestelmä

Koripalloliiton valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen keskeisinä periaatteina ovat osaamisen lisääminen sekä kasvun ohjauksen tukeminen. Valmentajan ja ohjaajan perustehtävänä on auttaa pelaajaa löytämään oma urheilullinen potentiaalinsa. Koulutuksen perustehtävänä on vastata tähän auttamalla valmentajaa kehittämään osaamistaan, jotta tämä pystyy auttamaan kaikin keinoin pelaaja.

Osaamisen avaintavoitteet

TASO I:

Valmentaja hallitsee yksittäisen harjoituskokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin koripallossa sekä saa valmiuksia koripallon perustaitojen ydinkohtaiseen opettamiseen.

TASO II:

Valmentaja hallitsee yhden harjoitusvuoden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin koripallossa sekä saa valmiuksia koripallon ryhmätaktiikoiden (hyökkäys- ja puolustuselementit) opettamiseen.

TASO III:

Valmentaja syventää näkemystään koripallosta taktisena pelinä sekä taktiikan opettamisesta. Valmentaja saa valmiuksia lahjakkuuden tunnistamiseen sekä oman koripallon käyttöteorian kehittämiseen.

Koulutuspolku

Koripalloliitolle on tärkeää, että aloitteleva ohjaaja pääsee toimimaan valmennustiimissä itseään kokeneemman valmentajan alaisuudessa.

Osallistuminen Ohjaajan Starttikoulutuksiin sekä kouluttautuminen I-tasolla antavat erinomaisia perusvalmiuksia apuohjaajana toimimiseen ja työnkuvan asettamien tehtävien hallitsemiseen. Koripalloliitto suosittelee tason I suorittaneen ohjaajan toimivan vähintään kaksi vuotta apuvalmentajan tehtävissä ennen hakeutumista jatkokoulutukseen tasolle II. Tämän jakson aikana valmentaja suorittaa I-tason vapaasti valittavia opintoja (väh. 15h).

Tason II valmentajakoulutuksen kautta ohjaaja syventää näkemystänsä koripallosta ja saa valmiuksia toimia vastuullisena ryhmän valmentajana/ohjaajana. Koripalloliiton ideologian mukaan II-tason suorittanut valmentaja omaa riittävästi tietoja ja taitoja vastuuvalmentajana toimimiseen. II-tason valmentajalle myönnetään tutkinnon suorittamisesta B-valmentajalisenssi.

Tason III valmentajakoulutukseen (HKVT) haetaan soveltuvuuskokeen kautta. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmentajalle valmiuksia toimia päävalmentajan tehtävissä kaikilla sarjatasoilla. HKVT-tutkinnon suorittamisesta valmentajalle myönnetään A-valmentajalisenssi.