Valmentajakoulutus: I-tason koulutuskokonaisuus, 2op

I-tason koulutuskokonaisuuksia järjestetään osallistujille maksuttomina seitsemällä paikkakunnalla vuosittain.

Avaintavoite: 

Ohjaaja hallitsee yksittäisen harjoituskokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin koripallossa

Kohderyhmä:

Koripallo-ohjaajakoulutuksensa aloittavat, jonkin verran ohjaajakokemusta omaavat henkilöt. Suositusalaikäraja 17 vuotta.

Koulutuksen rakenne:

I-taso opiskellaan kolmessa pakollisessa sekä yhdessä vapaasti valittavassa osassa

Koulutuksen hinta:

Koulutus on maksuton osallistujalle.
 

1.1 la-su (15h) Koripalloharjoittelu ja urheilijana kehittyminen
 

 • Koripalloharjoituksen suunnittelu ja arviointi, alkulämmittely ja cool down, hyökkäys- ja puolustusmalli ja niiden harjoittaminen, lasten urheilun perusteet, itseilmaisu ja vuorovaikutustaidot, valmentajana kehittyminen
   

1.2 la-su (15h) Taidon oppiminen ja opettaminen koripallossa
 

 • Koripallon perustaidot ja niiden opettaminen, taidon oppimisen ja opettamisen perusteet, monipuolisen harjoittelun merkitys, psyykkiset taidot ja ominaisuudet, valmentajana kehittyminen
   

1.3 la-su (15h)  Fyysis-motorisen harjoittelun perusteet koripallossa
 

 • Harjoittelun perusperiaatteet, harjoittelun fysiologinen perusta, harjoittelun osa-alueet (koordinaatio-, liikkuvuus-, nopeus-, ja voimaharjoittelu) painopisteajatteluun perustuva harjoittelu ja sen suunnitteleminen, liiketaitoharjoittelu, psyykkisten taitojen harjoitteleminen
   

1.4 (15h) Vapaavalintaiset opinnot
 

 • Nuorisovalmennuseminaari
 • Minivalmennusseminaari
 • Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa -koulutus
 • Unified-koripallokoulutus
 • Erotuomarin peruskurssi
 • Lasten ja nuorten liiketaitokoulutukset, etc. (esim. Suomen Valmentajat ry)
 • Alueilla järjestettävät teemakoulutukset
 • Muiden lajien ja yhteisöjen järjestämätkoulutukset

I-tason hyväksytty suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa jaksoilla sekä vähintään 15h erilaisia kursseja itseopiskelujaksolla 1.4.

I-tasolla opiskelleen valmentajan suositellaan toimivan vähintään kaksi (2) vuotta ohjaajana kokeneen valmentajan alaisuudessa ennen hakeutumista II-tason koulutuskokonaisuuteen.