Valmentajakoulutus: Taso I, Koripallovalmentajan perusopinnot

Taso I, Koripallovalmentajan perusopinnot, 3 op (60h)

Avaintavoite: 

Valmentaja hallitsee yhden harjoitus-stationin tai harjoituksen osan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. 

Kohderyhmä:

Koripallovalmentajakoulutuksensa aloittavat, jonkin verran valmennuskokemusta omaavat henkilöt. Suositusalaikäraja 17 vuotta.

Koulutuksen rakenne:

Koripallovalmentajan perusopinnot opiskellaan kolmessa pakollisessa sekä yhdessä vapaasti valittavassa osassa

Koulutuksen hinta:

Koulutus on maksuton osallistujalle.
 

Koripallovalmentajan perusopinnot 1.1 (15h)

Avaus: Ihmiset ensin ja koulutusjärjestelmä
Luokkasessio: Oppiminen urheilussa, perusteet; tavoite, toistot ja arviointi
Luokkasessio: Oppimisen metataidot
Sali: Aktivoiva alkulämmittely
Sali: Koko kentän pelaaminen 1
Luokkasessio: Urheilijan perustaidot
Luokkasessio: Fyysinen harjoittelu osana koripalloharjoittelua
Luokkasessio: Lämpö ja laatu-ajattelu
Sali: Pallottomana pelaaminen 1 (Malliharjoitus: Yksinkertainen station)
Luokkasessio: Opetus- ja ohjaamisosaaminen 1; oppimisen ohjaamisen taidot
Sali: Penetration-pelaaminen 1
Jakson yhteenveto + päätös

Koripallovalmentajan perusopinnot 1.2 (15h)

Luokkasessio: Avaus ja etätehtävien purku
Luokkasessio: Oppijan, ajattelijan ja urheilijan huonot tavat
Sali: Kehonhallinta ja liikkuminen
Sali: Sisäpelaaminen 1
Luokkasessio: Liike ja toistot; ryhmittely
Luokkasessio: Stationin suunnittelu; toivottu harjoitusvaikutus ja harjoitteiden valinta
Luokkasessio: Opetus- ja ohjaamisosaaminen 2; oppimisympäristöt
Sali: Penetration-pelaaminen 2 (Malliharjoitus: Kaksinkertainen station)
Luokkasessio: Apuvalmentajan toiminta ottelussa
Sali: Pallottomana pelaaminen 2
Sali: Liikkuvuus
Jakson yhteenveto + päätös

Koripallovalmentajan perusopinnot 1.3 (15h) 

Luokkasessio: Avaus ja etätehtävien purku
Luokkasessio: Itsearviointi oppimista edistämässä; valmentajan metataidot
Luokkasessio: Oman osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen
Sali: Sisäpelaaminen 2 (Malliharjoitus: Kolminkertainen station)
Luokkasessio: Aktivoivan alkulämmittelyn suunnittelu
Luokkasessio: Ball screen-pelaaminen
Luokkasessio: Epämukavuusalueen merkitys oppimisessa
Sali: Voimakeskus ja nostaminen
Sali: Koko kentän pelaaminen 2
Luokkasessio: Opetus- ja ohjaamisosaaminen 3; vuorovaikutus
Sali: Yhteenpelaamisen taitojen yhteenveto; perustaidot
Tutkinnon yhteenveto, reflektointi ja päätös

Vapaavalintaiset opinnot 1.4 (15h)

  • Minivalmennusseminaari
  • Nuorisovalmennusseminaari
  • Lasten valmennuksen erityispiirteet koripallossa -koulutus
  • Unified-koripallokoulutus
  • Erotuomarin peruskurssi
  • Lasten ja nuorten liiketaitokoulutukset, etc. (esim. Suomen Valmentajat ry)
  • Alueilla järjestettävät teemakoulutukset
  • Muiden lajien ja yhteisöjen järjestämätkoulutukset


 

Tason I hyväksytty suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa jaksoilla sekä vähintään 15h erilaisia kursseja itseopiskelujaksolla 1.4.

Tasolla I opiskelleen valmentajan suositellaan toimivan vähintään kaksi (2) vuotta ohjaajana kokeneen valmentajan alaisuudessa ennen hakeutumista II-tason koulutuskokonaisuuteen.