Valmentajakoulutus: Taso II, Koripallovalmentajan jatko-opinnot

Taso II, Koripallovalmentajan jatko-opinnot, 6 op (160h)

Avaintavoite:

Valmentaja hallitsee yksittäisen harjoituskokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Valmentaja ymmärtää harjoittelun merkityksen urheillutoiminnan perustana ja pitää hyviä harjoituksia peräkkäin synnyttääkseen hyvien harjoitusten ketjun. Valmentaja osaa rakentaa hyviä harjoitusviikkoja.

Kohderyhmä:

Tason I tiedot ja taidot omaavat, valmentajaksi pyrkivät, joilla on vähintään kaksi (2) vuotta käytännön ohjaaja– ja valmentajakokemusta.

Hinta: 

1450€ sisältäen koulutuksen, materiaalit, sähköisen oppimisympäristön käytön, täysihoidon Kisakalliossa, sekä oman valmentamisen näyttöarvioinnin. (SKL pidättää oikeuden tarkistaa koulutushinnan vuosittain) 

Koulutuksen kuvaus

Koripallovalmennuksen II-tasotutkinto opiskellaan kolmen lähijakson (1 x to - su ja 2 x pe-su) sekä jaksojen välillä tehtävien etä- ja oppimistehtävien kautta. Koulutus päättyy valmentajan antamaan valmennusnäyttöön omissa seuraharjoituksissa. Lähijaksoilla opiskellaan luentotilassa ja koripallosalissa (kurssilaiset osallistuvat itse).

Tutkinnon suorittaminen vaatii 100 % läsnäolon ja annettujen tehtävien hyväksytyn suorittamisen. Tutkinnolle pääsyvaatimuksena on koripallovalmennuksen peruskoulutustason I hyväksytty suorittaminen.

II-tason hyväksytty suorittaminen oikeuttaa koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmän B-lisenssiin.

Koripallovalmentajan jatko-opinnot 2.1

Ennakkotehtävä 1: Esittely, lähtökohdat ja tavoitteet
Ennakkotehtävä 2: Millainen peli, sellaista harjoittelua?
Ennakkotehtävä 3: Heittotekniikan perusteet ja harjoittelu
Avaus: Ihmiset ensin, koulutusjärjestelmä ja ennakkotehtävien purku
Sali: Koko kentän pelaaminen 1
Luokkasessio: Oppimisen edellytykset
Sali: Heittotekniikan perusteet (ennakkotehtävä 3)
Luokkasessio: Harjoittelun fysiologiset perusteet
Sali: Harjoitettavuuskartoitus
Sali: Kuntopiirit ja nostotekniikat
Luokkasessio: Lämpö ja laatu
Luokkasessio: Yhden harjoituskokonaisuuden suunnittelu 1
Luokkasessio: Harjoittelun ja pelaamisen suhde
Luokkasessio: Urheilijan perustaidot koripallossa
Luokkasessio: Aktivoiva alkulämmittely, Pallottomana pelaaminen
Sali: Aktivoiva alkulämmittely + Pallottomana pelaaminen 1 
Sali: Yhdistelmäharjoitteet
Luokkasessio: Yhden harjoituskokonaisuuden suunnittelu 2
Sali: Penetration-pelaaminen 1 (Malliharjoitus: Osat ja kokonaisuudet)
Sali: Sisäpelaaminen 1
Luokkasessio: Opetus- ja ohjaamisosaaminen 1; oppimisen ohjaamisen taidot
Jakson yhteenveto + päätös
Etätehtävä 1: Harjoituspäiväkirja; seuranta otteluista, laji- ja fysiikkaharjoituksista sekä omaehtoisesta liikunnasta
Etätehtävä 2: Aktivoivan alkulämmittelyn videointi + palaute
Etätehtävä 3: Valmentajana kehittyminen; itsearviointi (psyykkinen vahvuus, Liukkonen)
Etätehtävä 4: Puhtaasti paras

Koripallovalmentajan jatko-opinnot 2.2

Luokkasessio: Avaus + etätehtävien purku
Luokkasessio: Vaatimustaso tavoitteellisessa harjoittelussa
Sali: Ball screen-pelaaminen 1 (Malliharjoitus: Kilpailu - työkalut - kilpailu), määrätietoinen harjoittelu, tulevaan peliin valmistautuminen
Luokkasessio: Mindset + itsepuhe
Sali: Koko kentän pelaaminen  2
Luokkasessio: Opetus- ja ohjaamisosaaminen 2; oppimisympäristöt
Sali: Pallottomana pelaaminen 2
Sali: Nopeus- ja nopeusvoimaharjoittelu
Luokkasessio: Liike ja toistot - kuormitus ja intensiteetti
Luokkasessio: Urheilijan tavat hyvien tapojen näkökulmasta
Sali: Penetration-pelaaminen 2
Luokkasessio: Harjoitusviikko
Jakson yhteenveto + päätös
Etätehtävä 5: Harjoitusviikon suunnittelu
Etätehtävä 6: Harjoituksen videointi + palaute
Etätehtävä 7: Miten minä opetan (video)?
Etätehtävä 8: Point the passer -blogikirjoitus

Koripallovalmentajan jatko-opinnot 2.3

Luokkasessio: Avaus + etätehtävien purku 
Sali: Ball screen -pelaaminen 2 (Malliharjoitus: Station)
Luokkasessio: Oppimisen metataidot
Luokkasessio: Opetus- ja ohjaamisosaaminen 3; vuorovaikutus
Sali: Sisäpelaaminen 2
Luokkasessio: Kestävyysharjoittelu
Sali: Pallottomana pelaaminen 3; paikkapuolustus- ja hyökkäys
Sali: Huoltava harjoittelu, liikkuvuus ja stabiliteetti
Luokkasessio: Fyysisen harjoittelun yhteenveto
Sali: Yhteenpelaamisen taitojen yhteenveto; perustaidot
Luokkasessio: Osaava otteluvalmennus
Tutkinnon yhteenveto, reflektointi ja päätös

Oman valmennuksen näyttö 2.4