Valmentajakoulutus: II-tason koulutuskokonaisuus, 6op

II-tason koulutuskokonaisuuksia järjestetään vuosittain kaksi Kisakallion SUSI Training centerissä. Edellytyksenä koulutukseen pääsylle on I-tason hyväksytty suorittaminen. Kumpaankin koulutuskokonaisuuteen valitaan varmasti 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Avaintavoite:

Ohjaaja perehtyy syvällisemmin omaan valmentamiseensa, sen johdonmukaiseen suunnitteluun ja arviointiin sekä perehtyy koripallon taktisiin elementteihin ja näiden harjoituttamiseen 

Kohderyhmä:

Tason I tiedot ja taidot omaavat, valmentajaksi pyrkivät, joilla on vähintään kaksi (2) vuotta käytännön ohjaaja– ja valmentajakokemusta.

Hinta: 

1450€ sisältäen koulutuksen, materiaalit, sähköisen oppimisympäristön käytön, täysihoidon Kisakalliossa, sekä oman valmentamisen näyttöarvioinnin. (SKL pidättää oikeuden tarkistaa koulutushinnan vuosittain) 

Koulutuksen kuvaus

Koripallovalmennuksen II-tasotutkinto opiskellaan kolmen lähijakson (1 x to - su ja 2 x pe-su) sekä jaksojen välillä tehtävien etä- ja oppimistehtävien kautta. Koulutus päättyy valmentajan antamaan valmennusnäyttöön omissa seuraharjoituksissa. Lähijaksoilla opiskellaan luentotilassa ja koripallosalissa (kurssilaiset osallistuvat itse).

Tutkinnon suorittaminen vaatii 100 % läsnäolon ja annettujen tehtävien hyväksytyn suorittamisen. Tutkinnolle pääsyvaatimuksena on koripallovalmennuksen peruskoulutustason I hyväksytty suorittaminen.

II-tason hyväksytty suorittaminen oikeuttaa koripalloliiton valmentajalisenssijärjestelmän B-lisenssiin.


Koulutusohjelma (jaksot 2.1-2.4.)
 

2.1. (32h) Koripalloharjoittelun tukitoimet

  • Koripallon fyysisen harjoittelun tietojen ja taitojen syventäminen sekä perustietojen tarjoaminen lihashuollosta, valmennuksen suunnittelusta, seurannasta ja testauksesta, ravinnosta sekä henkisestä valmennuksesta.

2.2 (16h) Puolustuspelimallit

2.3 (16h) Hyökkäyspelimallit

  • Tutkinnon osat 2.2. ja 2.3. keskittyvät valmentajan tietotaitojen syventämiseen harjoittelun suunnittelun, vuorovaikutustaitojen, henkisen valmennuksen, johtamisen, koripallon lajitaitojen, taktiikoiden ja otteluvalmennuksen osalta painopistealueena suomalainen pelitapa. Viivenäyttötekniikka koripalloharjoittelussa.

2.4. Oman valmentamisen näyttö

  • Koulutuksen päätteeksi valmentaja antaa Koripalloliiton kouluttajalle näytön valmentamisestaan oman joukkueensa harjoituksissa