Seurapalvelut

Seurapalveluyksikkö toimii seurojen hyväksi! Sen tehtävänä on toimia seuroja palvelevien ja kehittävien toimintojen ja hankkeiden järjestäjänä. Seurapalvelun toimet ovat sekä valtakunnallisia että alueellisia, ja seurojen ääntä kuunnellaan.

Valtakunnalliset seurapäivät

Valtakunnalliset seurapäivät järjestetään vuosittain nuorisotyötä tekeville seuroille tavoitteena jakaa parhaita käytäntöjä sekä keskittyä seuratoiminnan haasteisiin. Tilaisuuteen ovat tervetulleita seurojen toimihenkilöt, nuorisovastaavat, valmennuspäälliköt sekä hallituksen jäsenet. Tilaisuus järjestetään vuosittain.
 


Koulutustuki ja teemakoulutukset

Seurapalveluyksikkö järjestää teemakoulutuksen vähintään kerran vuodessa valtakunnallisen seurapäivän yhteydessä.
Teemoitettuja koulutuksia järjestetään myös alueellisten seurapäivien yhteydessä.
Seurapalveluyksikkö tukee seurojen osallistumista omien aluejärjestöjen tai muun seurakehittäjän koulutuksiin maksamalla 50% koulutuksen hinnasta takaisin seuralle.

Koulutuskonsepti pähkinänkuoressa

  1. SPY järjestää teemakoulutuksen vähintään 1krt/vuosi, valtakunnallisen seurapäivän yhteydessä
  2. Alueelliset seurapäivien yhteydessä teemoitetut koulutukset aluehallitusten moottoroimina
  3. Seuran itse kartoittama/oman tarpeen mukainen koulutus, josta 50/50 sponsorointi
    - SPY maksaa 50% koulutuksen hinnasta takaisin seuralle osallistumisen jälkeen

Ajankohtaista! EU:n uusi tietoturva-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018, ja siihen liittyvät koulutukset kuuluvat myös koulutustuen piiriin. Tarkista alueellisen järjestösi koulutuspäivät!

Koulutuksia tarjoavat mm. alueelliset järjestöt, joista koulutuksia voi tiedustella ja tilata:

Lisäksi Koripalloliitolla on lukuisia lajimme parissa toimivia asiantuntijoita, joiden koulutuksia hyödynnettäessä voi myös käyttää koulutustukea.

Halutessasi voit myös täyttää koulutuskartoituslomakkeen, jonka avulla Koripalloliitto kartoittaa koulutuksen tarvetta seuroissa. Voit antaa lomakkeen kautta myös palautetta tai esittää kysymyksiä.

Koulutuskartoituslomake


Seuratuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain seuratukea. Lisätiedot >>
 


Tähtiseuratoiminta

Tähtiseurat (ent. Sinettiseurat) ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Tähtiseura-merkin tunnustuksena laadukkaasta nuorisotoiminnastaan. Tähtiseura-merkin seuralle myöntää lajiliitto.

Koripallon Tähtiseurat

Tähtiseuraksi hakeminen:

1. Ole yhteydessä Koripalloliiton oman alueesi kenttäpäällikköön.
2. Tutustu Tähtiseura-materiaaleihin, ja vertaa sitä seurasi tilanteeseen. Tee suunnitelma siitä, mitä pitää tehdä, jotta seurasi voi saada Tähtiseura-merkin.
3. Sovi Koripalloliiton kanssa, milloin olette valmiita auditointiin (seurakäynti). Tilaisuudessa arvioidaan seuranne toiminta; miten hyvin vaaditut laatukriteerit seuranne osalta täyttyvät.
4. Tähtiseuraksi valinta edellyttää aina auditointikäynnin. Koripalloliiton edustaja päättää merkin myöntämisestä.
5. Merkki luovutetaan seuralle seuran päättämässä juhlavassa tilaisuudessa, jossa Koripalloliiton edustaja myöntää merkin seuralle.