Seuratyytyväisyyskysely

Suomen Koripalloliitto on mukana KIHU:n lajiliitoille toteutettavassa seuratyytyväisyyttä tutkivassa tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää seurojen tyytyväisyyttä liiton palveluihin.

Seuratyytyväisyyskysely toteutettiin samaa pohjaa noudattaen jo kuudennen kerran keväällä 2021. Seurojen toimi- ja luottamushenkilöt saivat vastata kyselyyn anonyymisti, ja tuloksia on nyt analysoitu. Koripalloseurojen vastausprosentti tutkimukseen oli 17 prosenttiyksikköä, joka oli 3 prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 2019.

Kyselyn tulokset >>

Erotuomaritoiminta ja sarjatoiminnan sähköiset palvelut keräsivät kiitosta

Kyselyssä pyydettiin vastaajaa arvioimaan seuroille kohdistuvia palveluita eri osa-alueissa. Erityiskiitosta vastaajat antoivat jälleen liiton työntekijöiden tavoitettavuudesta ja palvelualttiudesta. Tämä on osa-alue, joka saa vuosittain eniten positiivisia huomioita.

Yksittäisistä kohdista tyytyväisyys erotuomaripalveluiden toteuttamiseen kasvoi selkeästi edellisvuosiin verrattuna. Tyytyväisyys erotuomarinimeämiseen ja erotuomaritoimintaan yleisesti nousivat prosentuaalisesti huomattavasti.

Sarjatoiminnan palveluista käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä sekä yleiseen sarjatoiminnan järjestämiseen että sähköisten palveluiden kehitykseen, eli edustusoikeus- ja seurasiirtoasiat hoituvat seuratoimijoiden mielestä helposti ja kätevästi. Myös kaudelle 2021-22 lanseerattu digitaalinen pöytäkirja, eSCO, herätti positiivisuutta.

Kehitystä toivottiin koulutuksiin ja seurapäiviin

Eniten kehitystä seurat toivoivat koulutuksiin liittyviin käytänteisiin ja koulutuksiin itseensä. Niin ohjaaja-, valmentaja- kuin seuratoiminnan hallinnon ja viestinnän kouluttautumismahdollisuuksissa on yhä kehittämisen varaa. Näiden parantamiseksi tutkitaan nyt panostusmahdollisuuksia.

Myös seurapäivät ja Pikkusudet-palvelut kokivat tyytyväisyyskolauksen, mutta se lienee ymmärrettävää, koska pandemian takia ei suurilukuisia lähitapaamisia tai kokoontumisia, eikä monia koriskoulujakaan ole pystytty pitkään aikaan järjestämään. 

Seuraava kysely keväällä 2023

Koripalloliitto kiittää kaikkia seuratyytyväisyyskyselyyn osallistuneita. Jatkossa vastauksia toivotaan edelleen aiempaa kattavammin, jotta seurojen ääni ja näkemykset voidaan huomioida yhä paremmin toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. KIHU tuottaa kyselyn kerran vuodessa, ja seuraavan kerran se tehdään taas keväällä 2023.
Yhdessä asioita voidaan kehittää ja viedä eteenpäin!

Lisätietoja:

Susanna Strömberg
Seura- ja kilpailutoiminnan johtaja
040-415 4232
susanna@basket.fi