Seurauutisia #5: LIITU-tutkimus – lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän

18.2.2019 09:21 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän tuoreen LIITU-tutkimuksen mukaan 62 % 9–15-vuotiaista nuorista on mukana urheiluseuratoiminnassa, mutta vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti.

Pirkka Street Basket Loimaalla Kuva: Veera Sääski

Tuoreimman lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän LIITU-tutkimuksen tulokset julkaistiin 31.1.2019. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuonna 2018. Kyselyihin vastasi yli 7000 lasta ja nuorta sekä lisäksi liikemittauksiin osallistui lähes 3000 oppilasta. Tuloksia verrataan vuosina 2014 ja 2016 tehtyihin vastaaviin LIITU-tutkimuksiin.

LIITU-tutkimuksessa mitattiin paikallaanoloa, liikkumista ja vuonna 2018 ensimmäistä kertaa myös unta liikemittarin avulla. LIITU-tutkimuksen tulokset kertovat laajasti 7-, 9-, 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten liikkumiseen liittyvistä tekijöistä.

Liikunnan määrä on liian pieni

LIITU-tutkimuksen keskeisimmät tulokset osoittavat, että lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän. Vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti eli ainakin tunnin reippaasti tai rasittavasti joka päivä.

Liikkumisen määrä vähenee selvästi murrosikään tullessa ja samalla paikallaanolon määrä lisääntyy. Ruutuaika ylittyy yhä useammilla ja vain 5 prosenttia 9-15-vuotiaista lapsista ja nuorista viettää aikaa ruudun ääressä suositusten mukaisesti alle 2 tuntia päivässä.

Liikunnan vetovoima on lasten ja nuorten keskuudessa vähentynyt. Kilpailemista ja esiintymästä pitää tärkeänä vain viidennes vastaajista. Tärkeimpiä asioita liikunnassa 11-15-vuotiaille on parhaansa yrittäminen, ilon ja hyvän olon saaminen sekä uusien taitojen oppiminen.

Urheiluseurojen rooli lasten liikuttajina on vahva

Yhtenä LIITU-tutkimuksen kokonaisuutena ovat urheilu ja seuraharrastaminen. Urheiluseuratoiminnalla on edelleen keskeinen asema suomalaisessa liikuntakulttuurissa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden ja liikuntakasvatuksen edistäjinä sekä liikuntaan sosiaalistajina.

Vuoden 2018 LIITU-aineiston mukaa 62 prosenttia 9-15-vuotiaista lapsista ja nuorista osallistuu seuratoimintaan. Harrastus seurassa aloitetaan yhä nuorempana. Vuoden 2018 aineiston mukana harrastus aloitettiin keskimäärin 6,2-vuotiaana, kun vuonna 2014 aloittamisen keski-ikä oli seitsemän.

Seuratoimintaan osallistuminen on yleisintä 11-vuotiailla (71 %). Murrosiässä seuraharrastaminen alkaa vähentyä ja 15-vuotiaista enää 44 % harrastaa seurassa. Vuosien 2014 ja 2016 LIITU-tutkimuksiin verrattuna 11-15 -vuotiaiden nuorten urheiluharrastuksen suosio on kuitenkin ollut hienoisessa kasvussa.

Kilpaileminen on keskeisessä roolissa seuratoiminnassa. 76 prosenttia urheiluseurassa harrastavista lapsista ja nuorista oli viimeksi kuluneen kauden aikana osallistunut kilpatoimintaan.

Urheiluseuraharrastuksen oli jossain kohtaa lopettanut joka neljäs tutkimukseen vastanneista lapsista ja nuorista. Lopettamispäätös tehtiin keskimäärin 11-vuotiaana. Suurin syy lopettaa harrastus on lajiin kyllästyminen. Yli 13-vuotiaiden kohdalla toisiksi suurimmaksi syyksi harrastuksen lopettamiselle nousi vaihtoehto ’minulla oli muuta tekemistä’. Merkitsevää on kuitenkin se, että 83 % urheiluharrastuksen lopettaneista oli halukas aloittamaan harrastuksen urheiluseurassa uudelleen.

Seurat keskeisessä asemassa koripallossa

Koripallossa seurojen rooli lasten ja nuorten liikuttajina sekä terveellisten elämäntapojen opettajina on keskeisessä roolissa. Vaikka yhä useampi lapsi ja nuori on mukana seuratoiminnassa, jää liikunnan määrä yhä useammilla alle suositusten.

Seuratoiminnassa on tärkeää huomioida lasten ja nuorten muuttuvat tarpeet. LIITU-tutkimuksen tulokset osoittavat, että erityisesti harrastukselliselle toiminnalle seuratoiminnassa on kysyntää.

Koripalloliiton ja K-ryhmän Pikkusudet-yhteistyön tarkoituksena on tavoittaa perheen pienimmät ja tarjota heille mahdollisuus liikuntaan lähellä kotia turvallisessa ympäristössä. Pikkusudet-koripallokouluja, -riehoja sekä Pirkka Street Basket -tapahtumia järjestetään yhdessä paikallisten seurojen ja kauppiaiden kanssa.

Pikkusudet-toiminta levittäytyy myös koulupäivän aikaiseen liikuntaan, jolloin se tavoittaa myös seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset. Seuroissa tehdään muutenkin paljon kouluvierailuja ja yhteistyötä koulujen kanssa, mikä on äärimmäisen tärkeää. Koulupäivän aikainen liikunta tavoittaa koko ikäluokan ja samalla lapsille ja nuorille on mahdollisuus esitellä seurojen tarjoamaan harrastustoimintaa.

Liikunnan määrä vähenee erityisesti murrosikään tultaessa. Koripallon parissa olisikin tärkeää tarttua entistä enemmän tähän ikäryhmään ja tarjota mahdollisuuksia harrastaa koripalloa kilpailutoiminnan ulkopuolella.

Koripalloliitto kerää hyviä ehdotuksia ja ideoita, kuinka LIITU-tutkimuksessa havaittuihin ongelmiin voitaisiin paremmin koripallon parissa tarttua.

Yhteydenotot:

Susanna Strömberg
Seura- ja kilpailutoiminnan johtaja 
susanna@basket.fi
040 415 4232

Tutustu LIITU-tutkimus raporttiin >>

 
25.1.2019 12:58 Seurauutinen

Seurauutisia #2: Koripalloliitto hakee pilottiseuroja Et ole yksin -hankkeeseen

Et ole yksin on Väestöliiton ja urheilun yhteishanke, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalista häirintää ja kaikenlaista väkivallan kokemuksia urheilussa. Eri lajien pilottiseurat toimivat suunnannäyttäjinä ja saavat käyttöönsä ohjeita sekä koulutuksia. Ilmoita seuranne mukaan 1.2. mennessä.

8.1.2019 09:36 Seurauutinen

Seurauutisia #1: Olympiakomitea julkaisi urheiluseuroille suunnatun kestävän kehityksen oppaan

KEKE-koutsi on urheiluseuroille suunnattu Kestävän Kehityksen valmentaja, joka opastaa fiksuihin ja ympäristöystävällisiin toimintamalleihin Olympiakomitean nettisivuilla. KEKE-koutsin yli 100 vinkkiä on helppo toteuttaa. Tutustu KEKE-koutsiin ja löydä seuranne arkeen sopivat vinkit.

12.11.2018 09:18 Seurauutinen

Seurauutisia #23: Seuratoiminnan kehittämistuen haku on käynnissä

Seuratoiminnan kehittämistuki on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama avustus lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Vuoden 2019 haku on käynnissä 12.11.-14.12.2018. Seuratukea haetaan Suomisportin kautta, jonne seuran yhteyshenkilön pitää tehdä tunnukset hyvissä ajoin.

11.10.2018 11:34 Seurauutinen

Seurauutisia #21: Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika lähestyy

Seuratoiminnan kehittämistuki on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama avustus lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Vuoden 2019 hakuohjeet on nyt julkaistu ja haku on käynnissä 12.11.-14.12.2018.

17.9.2018 14:58 Koripalloliitto tiedottaa

Seurauutisia #19: Pikkusudet-tapahtumissa liikutettu yli 55000 lasta – kiitos seurat

Koripalloliiton ja K-ryhmän päivittäistavaratoimialan välisen Pikkusudet-yhteistyön merkeissä on tarjottu liikunnan riemua jo yli 55 000 lapselle. Tapahtumien järjestämisessä paikallisilla seuroilla on ollut erittäin suuri rooli – kiitos kaikille!

30.8.2018 13:07 Seurauutinen

Seurauutisia #18: Seuratyytyväisyyskyselystä onnistumisia ja kehityskohtia

Koripalloliiton Seurapalveluyksikkö tarjoaa basket.fi:n kautta uutisia, tietoiskuja sekä jäsenseurojensa lähettämiä tarinoita onnistumisista ja esimerkkejä hyviksi havaituista toimintamalleista.

17.8.2018 09:09 Seurauutinen

Seurauutisia #17: Fiksu seura -palkinnot haussa

Olympiakomitea ja Sitra kutsuvat seuroja jakamaa arkisia ympäristöä huomioivia fiksuja käytänteitä. Fiksuin idea palkitaan ja kaikki ideoita jakaneet osallistuvat rahapalkinnon arvontaan.

14.8.2018 10:40 Pääjuttu

Seurauutisia #16: Hae seuralle KKI-hanketukea aikuisten terveysliikuntaan

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma jakaa taloudellista tukea aikuisten terveysliikunnan järjestämiseen. Hanketukea voivat hakea paikalliset toimijat, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja aktivoida vähän liikkuvia työikäisiä säännölliseen liikuntaan.

4.5.2018 12:03 Seurauutinen

Seurauutisia #11: Seurakehitystyötä valtakunnallisesti ja alueittain

Koripalloliiton Seurapalveluyksikkö tarjoaa basket.fi:n kautta uutisia, tietoiskuja sekä jäsenseurojensa lähettämiä tarinoita onnistumisista ja erimerkkejä hyviksi havaituista toimintamalleista.

10.9.2019 08:50 Pääjuttu

Suomalaisen koripallon tulevaisuutta rakennetaan yhdessä, anna äänesi kuuluviin

Suomalainen koripallo on vahvassa nosteessa. Tavoitteemme on, että koris koukuttaa, kasvattaa ja liikuttaa. Samalla tulevaisuutta luodaan yhdessä, osallistu keskusteluun.

5.9.2019 16:55 Seurauutinen

Seurauutisia #22: Et ole yksin -materiaaleja seurojen käyttöön

Ennaltaehkäisy on keskeisessä asemassa epäasiallisen käytöksen vähentämisessä. Väestöliitto on koonnut kattavan paketin erilaisia materiaaleja, jotka on nyt julkaistu ja vapaasti seurojen käytössä.

22.8.2019 13:41 Seurauutinen

Seurauutisia #18: Seurasydän-kampanja käynnistyy syyskuussa

Suomalaisissa urheiluseuroissa on yli miljoona liikkujaa, urheilijaa ja toimijaa. Seuroissa on vahvaa yhteisöllisyyttä, joka halutaan tuoda esiin Olympiakomitean koordinoimassa koko syksyn käynnissä olevassa Seurasydän-kampanjassa.

1.7.2019 09:28 Pääjuttu

Uusi koripallokausi käynnistyy – lisenssit kaudelle 2019-20 myynnissä

Koripallokausi 2019–2020 käynnistyy virallisesti 1.7.2019. Viime kauden aikana koripalloperheemme oli jälleen suurempi kuin koskaan aiemmin. Toissa kaudella rikoimme historiallisen 20 000 haltijan määrän ja kasvu jatkui viime kaudella. Viime kaudella meitä oli yhteensä 20 496.

26.6.2019 08:52 Pääjuttu

Koskelainen uusien haasteiden pariin – Toijala nuorten maajoukkueiden päävalmentajaksi

Merkittävää työtä edelliset kymmenen vuotta suomalaisen koripallon eteen tehnyt Antti Koskelainen jättää tehtävänsä nuorten olympiavalmentajana. Koskelaisen paikan ottaa monivuotinen maajoukkuevalmentaja Jukka Toijala, 47.

19.6.2019 09:57 Koripalloliitto tiedottaa

Koripalloliiton kilpailusäännöt pelikaudelle 2019-20 vahvistettu

Koripalloliiton liittohallitus on vahvistanut pelikauden 2019-20 kilpailusäännöt. Tähän alle on kerätty kilpailusääntöjen suurimmat muutokset, joista merkittävimmät ovat uudistunut lisenssijärjestelmä sekä laajentunut nuorten rinnakkaisedustusoikeus. Muitakin muutoksia on tullut, joten kilpailusääntöjen osalta kannattaa aina tarkistaa asia voimassa olevista säännöistä.

11.6.2019 10:09 Koripalloliitto tiedottaa

Juhlaturnauksen yhteydessä Arvokas iltapäivä -seminaari 17.8.

Suomen Koripalloliitto järjestää yhteistyössä Suomen Koripallomuseon kanssa Arvokas iltapäivä -seminaarin lauantaina 17.8. Tapahtuman tuotto menee Koripallomuseon työhön sekä We deliver -rahastoon, jonka avulla tuetaan vähävaraisten perheiden koripalloharrastusta.

10.6.2019 15:19 Koripalloliitto tiedottaa

Koripalloliiton kauden päätösgaalassa palkittiin ja muistettiin seuratyöntekijöitä

Saila Asumaniemi ja Pekka Levomäki saivat elämäntyöpalkinnot. Hannu Mäenpää palkittiin Vuoden koripallokasvattajana. Timo Virolaista muistettiin Heikki Tuomala -palkinnolla numero 30 ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä suomalaisen koripallon hyväksi.

3.6.2019 13:15 Koripalloliitto tiedottaa

Tunnetut urheilijat antoivat kasvonsa Et ole yksin -kampanjalle

Tunnetut urheilijat seitsemästä lajista ovat mukana epäasiallisen käytöksen ja häirinnän vastaisessa kampanjassa. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa tarjotaan jatkossa urheiluseuroille konkreettisia työkaluja epäasiallisen käytöksen vähentämiseksi.

27.4.2019 15:00 Koripalloliitto

Timo Elo on Koripalloliiton uusi puheenjohtaja

Espooseen lauantaina kokoontuneet Koripalloliiton jäsenseurat ovat valinneet yksimielisesti liiton uudeksi puheenjohtajaksi joensuulaisen Timo Elon, 56. Elo seuraa tehtävässä Antti Zittingiä, joka jättäytyy sivuun kesäkuun lopussa toimittuaan puheenjohtajana edelliset kuusi vuotta.

10.4.2019 11:37 Seurauutinen

Seurauutisia #9: Nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle

Koripalloliitto on laatinut toimintaohjeet häirintään ja syrjintään puuttumiseen. Nollatoleranssi häirinnälle ja syrjinnälle -dokumentti on kaikkien liiton jäsenseurojen käytettävissä.

Näytä lisää vastaavia