Puhtaasti paras

Doping on kiellettyä urheilussa, eikä sitä hyväksytä missään muodoissa minään ajankohtana. Urheilija on aina itse vastuussa siitä mitä laittaa kehoonsa. Kielletyt lääkeaineet on listattu vuosittain erilliseen kirjaan (Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa) ja sama tieto löytyy  Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry nettisivuilta.

SUEK:in sivuilta löytyy myös tietoa dopingtestauksesta, siihen liittyvistä urheilijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä dopingrikkomusten seuraamuksista.

Puhtaasti paras 

Puhtaasti Paras (Puhtaasti paras) on verkkokoulutus urheilijoille ja heidän tukijoukoilleen. Sen sisältö perustuu antidoping-sääntöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Koulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa annetaan keskeistä tietoa antidoping-asioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. Kun kaikki moduulit on suoritettu, saa sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen saa sähköpostitse yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

Koripalloliitto suosittelee kurssin suorittamista ennen leiritykseen osallistumista. Lisätietoa ja linkki koulutukseen tässä