Seurauutisia #27: Tutustu Koripalloliiton antidopingohjelmaan ja urheiluyhteisöjen yhteisiin reilun pelin periaatteisiin

18.12.2018 10:02 Suomen Koripalloliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenille oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Koripalloliitto on velvollinen noudattamaan voimassa olevaa antidopingsäännöstöä sekä urheiluyhteisöjen yhteisiä reilun pelin ihanteita ja tavoitteita. Näiden periaatteiden pohjalta luotu Koripalloliiton antidopingohjelma on nyt kaikkien luettavissa.

Koripalloliiton antidopingohjelma

Koripalloliiton antidopingohjelma lähtee liikkeelle siitä, ettei Koripalloliitto hyväksy dopingin käyttöä missään muodossa. Koripalloliitto vaalii kaikkien oikeutta reiluun, puhtaaseen ja tasavertaiseen urheiluun. Puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita ja yhteisiä sääntöjä sekä vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Koripalloliiton antidopingohjelman päätavoitteena on vaalia terveitä elämäntapoja, reilua peliä sekä urheilun ja lääketieteen etiikkaa. Lisäksi ohjelman päätavoitteena on turvata urheilijoiden ja valmentajien sekä muiden koripallotoimijoiden ja yleisön oikeus reiluun ja puhtaaseen urheiluun.

Päätavoitteisiin kuuluu myös tiedon lisääminen antidopingsäännöistä ja dopingrikkomusten ennaltaehkäisy koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Koripalloliitto kehottaakin kaikkia jäseniään tutustumaan laadittuun ohjelmaan ja siinä mainittuihin muihin olennaisiin lähteisiin.

Suomen Koripalloliiton antidopingohjelma vahvistettiin liittohallituksen kokouksessa 23.11.2018. Se on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa kilpailujohtajan toimesta.

Suomen Koripalloliiton antidopingohjelma

Lisätietoja: 

Tom Westerholm 
Kilpailujohtaja
044-567 4426
tom.westerholm@basket.fi

SUEK Antidopingohjelmat

Olympiakomitean päivitti Reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

Kaikilla liikunnan ja urheilun toimijoilla on oikeus ja velvollisuus Reiluun Peliin. Reilun Pelin periaatteiden vaaliminen hyödyttää kaikkia liikunnan ja urheilun parissa toimivia.

Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin kuuluvat (1.) jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun, (2.) vastuu kasvatuksesta, (3.) terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, (4.) rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä (5.) luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen.

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -dokumentti päivitettiin vastaamaan Olympiakomitean visuaalista ilmettä ja yhteistyössä SUEKin kanssa siihen lisättiin maininnat katsomoturvallisuudesta ja -viihtyvyydestä.

Päivitys hyväksyttiin Olympiakomitean syyskokousessa 24.11.2018 jäseniä sitovaksi eettiseksi säännöstöksi. Koripalloliitto on Olympiakomitean jäsen ja näin ollen Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet ohjaavat liiton toimintaa myös jatkossa.

Reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

 
28.9.2020 19:40 Seurauutinen

Seurauutisia #46: Koripalloliiton palkitsemismuodot seurojen käytettävissä

Seurojen on hyvä säännöllisin väliajoin seuloa kaikki vapaaehtoistyötä tekevät ja myös palkalliset toimijat ja hakea heille sopivaa Koripalloliiton ansiomerkkiä tai muuta huomioimista.

14.5.2020 14:01 Koripalloliitto tiedottaa

Tukea haettavissa koronapandemian haittojen lieventämiseksi, hakuaikaa pidennetty

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) avasi torstaina 30.4. haun, jolla liikunta- ja urheiluseurat voivat hakea tukea koronapandemian aiheuttamien haittojen lieventämiseksi. Avustushakuaikaa on pidennetty ja se päättyy 19.5. klo 16.15.

4.12.2019 12:27 Seurauutinen

Seurauutisia #30: Ilmianna ”Kuukauden korissydän” tai laita ”Hyvä kiertämään”

Basket.fi:ssä käynnistyy kaksi uutta juttusarjaa. Voit nyt ilmiantaa tuntemasi Kuukauden korissydämen tai kertoa seurassasi keksitty oivallus Hyvä kiertämään -palstalla!

18.2.2019 09:21 Seurauutinen

Seurauutisia #5: LIITU-tutkimus – lapset ja nuoret liikkuvat liian vähän

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän tuoreen LIITU-tutkimuksen mukaan 62 % 9–15-vuotiaista nuorista on mukana urheiluseuratoiminnassa, mutta vain kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti.

7.2.2019 14:14 Seurauutinen

Seurauutisia #3: Koripalloliiton lahjoittamat pallot keräsivät suuren suosion

Koripalloliiton varastoinventaariossa ylimääräiseksi todettuja palloja jaetaan seuroille yhteisvastuulliseen käyttöön. Seurajakelulistan kautta jaettu viesti sai välittömästi suuren suosion.

25.1.2019 12:58 Seurauutinen

Seurauutisia #2: Koripalloliitto hakee pilottiseuroja Et ole yksin -hankkeeseen

Et ole yksin on Väestöliiton ja urheilun yhteishanke, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalista häirintää ja kaikenlaista väkivallan kokemuksia urheilussa. Eri lajien pilottiseurat toimivat suunnannäyttäjinä ja saavat käyttöönsä ohjeita sekä koulutuksia. Ilmoita seuranne mukaan 1.2. mennessä.

8.1.2019 09:36 Seurauutinen

Seurauutisia #1: Olympiakomitea julkaisi urheiluseuroille suunnatun kestävän kehityksen oppaan

KEKE-koutsi on urheiluseuroille suunnattu Kestävän Kehityksen valmentaja, joka opastaa fiksuihin ja ympäristöystävällisiin toimintamalleihin Olympiakomitean nettisivuilla. KEKE-koutsin yli 100 vinkkiä on helppo toteuttaa. Tutustu KEKE-koutsiin ja löydä seuranne arkeen sopivat vinkit.

10.12.2018 10:35 Seurauutinen

Seurauutisia #26: Hae ulkomaalaistaustaisten Urheilijasta valmentajaksi -koulutukseen

Suomen Valmentajat järjestää ulkomaalaistaustaisille suunnatun urheilijasta valmentajaksi (URVA) -koulutuksen. Koulutus käynnistyy huhtikuussa 2019 ja hakuaikaa on helmikuun loppuun asti.

5.12.2018 12:48 Seurauutinen

Seurauutisia #25: Valtakunnallinen Seurapäivä 2018 kokosi seurat Espooseen

Koripalloliiton Seurapalveluyksikkö tuottaa palveluita ja tukee jäsenseurojensa toimintaa monin eri tavoin. Yksi näistä on seurapäivien järjestäminen ja monipuolisten koulutustilaisuuksien tarjoaminen.

20.11.2018 13:12 Seurauutinen

Seurauutisia #24: Tutustu oman kuntasi terveyden edistämisen tilanteeseen TEAviisarilla

TEAviisari, tervedenedistämisaktiivisuus -viisari, kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä, jossa liikunta on yhdessä keskeisessä osassa. Seurat voivat tutustua mittarin avulla oman kuntansa tuloksiin ja vertailla niitä muihin kuntiin.

Näytä lisää vastaavia