Kentältä johtajuuteen 2020

Koripallo on tarjonnut lukemattomalle joukolle ihmisiä merkittävää elämänkokemusta ja oppia. Alumnitoiminnan kautta on tarkoitus luoda mahdollisuus antaa lajille takaisin. Mentorointiohjelma tukee koripalloilijoiden siirtymistä työelämään, ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua. Mentoreina toimivat koripallotaustaiset asiantuntijat, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan.

Nyt käynnistettävä Kentältä johtajuuteen 2020 -mentorointiohjelma on yksi tapa olla osana Finnish Basketball Hall of Famen organisoimaa toimintaa. Pilottivuonna 2020 haetaan avoimen haun kautta 10-20 koripallotaustaista henkilöä (yli 18-vuotiaita) valtakunnallisesti. Ohjelman käynnistyttyä järjestetään kolme yhteistapaamista, sekä tarjotaan aktoreille henkilökohtaista mentorointia omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan.

Ohjelman rehtorina ja yhtenä mentoreista toimii yrittäjäneuvos Antti Zitting. Mentoreiden mentorina osaamistaan jakaa Maikku Miettinen.

 

Kenelle?

Mukaan voi hakea koripallotaustaiset henkilöt, jotka kaipaavat tukea opiskeluun, työelämään tai koripallouraan liittyvien kysymysten ratkaisuun. Hakijoina voivat olla mm. juuri uransa lopettaneet pelaajat/valmentajat/tuomarit, koripalloammattilaisuudesta haaveilevat, koripallon ja opiskelun/työelämän yhdistäjät, seurauralle aikovat, jne.

Mitä ohjelma tarjoaa hakijalle:

  • Urheilu-uran osaamisen sanoittaminen ja hyödyntäminen työelämässä
  • Johtajuus urheilusta jalostettuna työelämään, naisille naisjohtajuus-mentorointi lisänä
  • Yritysvierailut ja niissä kokemuksen jakaminen
  • Verkostoitumisen merkitys, kansainvälisyys ja joukkuetaidot
  • Mentori ja aktori – vuorovaikutteinen oppiminen
  • Kokeneiden mentorien henkilökohtaista tukea
  • Työelämävalmiuksien parantaminen urheilu-uran jälkeen

 

Ohjelma on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Valtakunnallisen ohjelman tapahtumat sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, mutta pyritään järjestämään myös etäyhteyksiä, jolloin  paikkasidonnaisuutta ei ole. Ohjelma on joustava, mukanaolijoita palveleva, joten toivomme hakijoita ympäri Suomea ja räätälöimme aikatauluja osallistujien tarpeiden mukaisesti.

 

Aikataulu

Muutos: Avoin haku läpi vuoden ohjelmaan. Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteistapaamiset verkostoitumisen ja mentoroinnin syventämisen merkeissä. Tapaamiset ja yritysvierailut jatkuvat loppuvuoteen 2020 saakka, jolloin pidetään viimeinen yhteistilaisuus.

 

Termit

Aktori = koripallotaustainen valmennettava, joka on motivoitunut oppimaan ja joka haluaa käsitellä tilannettaan itselleen etsityn soveltuvan mentorin/mentorien kanssa.

Mentori = koripallotaustainen kokeneempi toimija, joka on sitoutunut jakamaan osaamistaan aktorin kanssa.

Mentorointi = Tavoitteellinen ja vuorovaikutteinen luottamuksellisuuteen perustuva prosessi, jossa tavoitteena on molempien osapuolien oppiminen.

 

Hakeminen

Hae mukaan aktoriksi ohjelmaan! Lähetä vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot vähintään seuraavat tiedot: Nimi, ikä, paikkakunta, koripallotausta, miksi haluat mukaan ohjelmaan, millaista mentorointia kaipaat ja urasuunnitelma/työtilanne.
Hakemukset lähetetään: korisalumni@gmail.com

 

 

Oletko halukas mentoriksi, ota yhteys! Mentorointiohjelmassa pääosassa ovat mentorointiparien tai -pienryhmien omat itsenäiset tapaamiset, joissa käsitellään työelämään ja omaan aiheeseen liittyviä teemoja. Työskentelyä tukevat yhteiset tapaamiset muiden aktorien ja mentorien kanssa. Videolla yksi mentoriohjelman työryhmän jäsenistä Maikku Miettinen antaa työvälineitä mentoriparien työskentelyyn.

 

Juha Dahlström kertoo videolla urheilijan kaksoisuran tukemisesta ja osaamisen sanoittamisesta, jotka ovat Kentältä johtajuuteen -mentoriohjelmankin tärkeitä osa-alueita.

 

 

Ohjelman kehittyessä tavoitteena on monistaa se paikallistoimijoiden tueksi, sekä luoda kansainvälistä vaihto- ja verkostotoimintaa.

Mentorointiohjelma on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa alumnitoiminnan kehittämishanketta 2019-2020.

 

Lisätietoja:

Jari Toivonen
Toiminnanjohtaja
Finnish Basketball Hall of Fame
040 5708078