Mitä on mentorointi?

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä henkilöltä toiselle. Se on ikivanha tapa, jolla kokenut henkilö siirtää osaamistaan ja tietoaan kehittymishaluiselle parille. Mentorointi voi olla yksinkertaisimmillaan arvokasta oman verkoston hyödyntämistä aktorin hyväksi tai vinkki sopivasta työ-/harjoittelupaikasta. Tällä sivulla tutustutaan mentorointiin prosessina, jossa mentoripari tai mentoroitava ryhmä sitoutuvat kehittämään taitoja pidemmällä perspektiivillä.

Ohjeita mentorille ja aktorille

 

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä henkilöltä toiselle. Se on ikivanha tapa, jolla kokenut henkilö siirtää osaamistaan ja tietoaan kehittymishaluiselle parille.

Aktori = koripallotaustainen valmennettava, joka on motivoitunut oppimaan ja joka haluaa käsitellä tilannettaan itselleen etsityn soveltuvan mentorin/mentorien kanssa.

Mentori = koripallotaustainen kokeneempi toimija, joka on sitoutunut jakamaan osaamistaan aktorin kanssa.

Onnistumisen edellytyksiä mentorointiprosessissa: Tavoitteellisuus, vuorovaikutteisuus, luottamus, sitoutuminen, tapaamisiin valmistautuminen ja kiireettömyys.

Mentorointitapaamisten määrää ei voi ennakolta sanoa. Jollekin parille ja tarpeeseen riittää yksi kerta ratkaista yksittäinen asia, kun toiselle parille 3-5 kertaa on toimiva syventää vuorovaikutteista mentorointisuhdetta.

 

Aikataulut, yhteydenpito, yhteydenpitotavat ja luottamuksellisuus

 • Määrittäkää koko prosessin kesto, koska alkaa ja koska loppuu.
 • Sopikaa tapaamisten määrä ja yhden tapaamisen pituus.
 • Käykää läpi, miten tapaamiset sovitaan, suotavaa, että mentoroitava ehdottaa tapaamisia.
 • Sopikaa millä välineillä yhteydenpitoa toteutetaan ja minä aikoina voi ottaa yhteyttä ja miten usein ja miten nopeasti vastausta odotetaan.
 • Sopikaa, mitkä asiat jäävät teidän kahden väliseksi ja mistä asioista voi kertoa muille.

 

 

Mentoroinnin tavoite

 • Minkä tai mitkä ongelmat mentoroitava on mentorin kanssa ratkaisemassa.
 • Mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii mentoroitavalta ajallisesti, oppimisen näkökulmasta tai jotenkin muuten.
 • Mikä on se apu, jota mentori voi tuottaa.
 • Miten tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa aikatauluihin.

 

Älä tee asioita mentoroitavan puolesta, äläkä ratkaise asioita mentoroitavan puolesta

 • Esitä kysymyksiä ja ehdota mahdollisia tapoja lähestyä ongelmaa tai kerro, miten olet itse ratkaissut vastaavia tilanteita.
 • Koita laajentaa ongelmia koskevat asiat yleisemmälle tasolle.

 

Kuuntele, ole kiinnostunut, rakenna dialogia, ole läsnä, syvennä keskusteluja

 

Kun luottamus on syntynyt, haasta ajatteluun

 • Kysymällä avoimia kysymyksiä esim. mitä ajattelet tästä, mitä siitä seuraa, mitä sitten jos? Välillä myös hiljaisuus voi saada aikaan uutta ajattelua.
 • Vahvistamalla merkityksiä. Esim. kuulin sinun sanovan, kuvasit tilannetta, olinko ymmärtänyt oikein.
 • Palauta asiaan. Esim. Miten tämä liittyy tavoitteeseesi, miten tämä vaikuttaa opiskeluusi, jne. Mikä tässä on tärkeää.  Mitä oikeasti haluat saada aikaan. Millaisen suunnitelman tarvitset? Mitä aiot tehdä ensimmäisenä?
 • Auta vaihtamaan näkökulmaa. Esim. Jos tietäisit, ettet epäonnistu, niin mitä tekisit. Kuka on eniten erimieltä asiasta?
 • Auta kyseenalaistamaan. Esim. Jos katsot kuvaamaasi toimintaa ulkopuolelta, kuinka uskottavana pidät itseäsi?
 • Auta nostamaan kissa pöydälle.
 • Lisäksi hyödynnä verkostojasi aktorin hyväksi. Etsi esim. asiantuntija, sillä kaikkea et voi itse tietää.

 

Mentoroitava, aktori

 • Aktori vastaa siitä, että mentorointi vastaa hänen odotuksiaan ja tarpeitaan.
 • Mieti etukäteen odotukset ja tavoitteet mentoroinnille ja kerro ne mentorille.
 • Valmistaudu tapaamisiin huolella, mieti etukäteen kysymyksiä, mutta anna tilaa uusille suunnille.

 

Päättäkää prosessi

 • Arvioikaa yhdessä molempien toimintaa ja sopikaa mahdollisesta jatkosta.